Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

»Vi har det egentlig meget godt«

STUDIEKULTUR - Selvom 100 stillinger bliver nedlagt på Life, og mange studerende bliver berørt af besparelser, er der ikke opsigtsvækkende utilfredshed blandt de studerende

Mens de studerende på Biologi og Geografi og Geologi laver undervisningsblokader og demonstrerer foran rektors kontor imod besparelser på deres uddannelser, tager de studerende på Det Biovidenskabelige Fakultet det mere roligt.

I midten af februar stod De Studerendes Råd, som studenterforeningen på Life hedder, dog bag en event, der gjorde opmærksom på besparelserne, men derudover holder man utilfredsheden for sig selv. Universitetsavisen har besøgt de studerende for at spørge hvorfor.

Et spørgsmål om traditioner

Uddannelsespolitisk koordinator i De Studerendes Råd Søren Høgh mener, at der generelt er en anden studiekultur på Life end andre steder på Københavns Universitet med hensyn til, hvordan man lufter sin utilfredshed.

»Der er ikke tradition for blokader og demonstrationer på Life. Det bunder nok i, at vi generelt har en god dialog med ledelsen, som vi har fået mange gode resultater ud af. De er meget lydhøre over for det, vi vil,« siger han.

Problemerne med de nuværende besparelser kommer dog udefra, og de studerende bliver derfor nødt til at tage andre metoder i brug for at blive hørt, påpeger Søren Høgh.

Derfor arrangerede DSR en event, hvor 50 trøjer på tørresnore skulle symbolisere de stillinger, som bliver skåret væk under de aktuelle besparelser. Det skulle dog først og fremmest fungere som oplysning til studerende, da DSR oplever, at mange ikke har kendskab til besparelserne.

»Med hensyn til den her event er det jo meningen, at den skal gøre de studerende opmærksomme på, at DSR har den holdning, at vores regering prioriterer fuldstændig forkert,« forklarer Søren Høgh.

Så længe man ikke selv skal deltage

Dyrlægestuderende Mette Marie Rauer Larsen er blandt de studerende, der har oplevet besparelserne på nært hold. I januar blev hendes specialevejleder gennem flere måneder afskediget, og Mette Marie ser sig nu nødt til at begynde forfra med et nyt emne.

Hun har hæftet sig ved de studerendes aktioner på andre dele af Københavns Universitet, men mener ligesom Søren Høgh, at mentaliteten på Life er anderledes, og at de studerende derfor generelt forholder sig mere passive til besparelserne.

»Folk synes sikkert, at det er fint nok med DSR´s event, så længe det ikke er dem selv, der skal bruge tid og kræfter på det. Jeg tror ikke, at der er nogen, der synes, at det er en dårlig idé, men det er på den anden side heller ikke noget, folk går op i, fordi de har nok i deres eget på et eller andet plan.«

DSR tager sig af det

Jordbrugsøkonomistuderende Pernille Jessen er glad for, at DSR gør noget for at gøre de studerende opmærksomme på problemerne. Hun har selv været nødt til at ændre sine studieplaner på grund af aflyste kurser i forbindelse med besparelserne, men oplever generelt, at mange studerende ikke interesser sig for økonomien på Life.

»Jeg tror, at det handler om, at man ikke vil være ved det. Når man ikke oplever besparelserne direkte og ikke bliver påvirket af dem i dagligdagen, så tror jeg ikke, at man kan se, hvorfor man skal forholde sig til det,« siger hun og fremhæver samtidig, at der ligger en forventning til, at De Studerendes Råd tager sig af problemerne.

»Det er nok lidt sådan, at de studerende tænker, at DSR på en konstruktiv måde nok skal få fortalt ledelsen, hvad holdningen blandt de studerende er.«

Det går nok

Den antagelse bliver bekræftet af førsteårsstuderende på Naturresurser Christian Jessen Jürgensen. Selvom han har det fint med trøjeaktionen på Life, er han ikke sikker på, at han ville deltage, hvis DSR gik videre og arrangerede demonstrationer eller blokader på Life.

»Jeg ville gerne sige ja, men jeg har aldrig deltaget i den slags. Det handler jo om, at man må vælge sine kampe med omhu, og der er jo mange ildsjæle i DSR, men jeg er bare ikke en ildsjæl«, siger han og supplerer, at det er hans indtryk, at det er en indstilling, der går igen blandt mange studerende på Life.

»Folk virker generelt meget afslappede. Der er måske lidt en det-går-nok-attitude herude.«

Reaktionerne kan ændre sig

Levnedsmiddelstuderende Maria Mortensen mener, at de manglende traditioner for studenteraktivisme skyldes, at de studerende på Life generelt har et godt uddannelsessted.

»Måske er det fordi, at vi i virkeligheden har det meget godt, så der er mange, der tænker, at det er fint nok. Herude er vi blandt dem, der har allermest undervisning, så vi mærker ikke besparelserne så meget som nogen, der kun har fire timers forelæsning om ugen. Jeg tror også, at vi føler, at vi får rigtig meget kvalitetsundervisning,« siger hun, men tilføjer dog, at det er en indstilling, der på sigt kan blive ændret, hvis besparelserne fortsætter.

»Det bliver jo mere og mere alvorligt, kan man sige. Før var det måske ikke så nødvendigt at gøre så meget, men det bliver gradvist lidt værre, når man bliver ved med at skulle spare lidt af gangen. Så det kan jo godt være, at folk med tiden vil reagere på en anden måde«.

peri@adm.ku.dk

Seneste