Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

»Vi må vælge, hvad vi vil være gode til«

ANBEFALING – Skal Københavns Universitet kunne måle sig med verdens bedste uddannelsesinstitutioner, må ledelsen »skærpe ambitionerne« og gøre det klart for sig selv og omverdenen, hvad universitetet kan tilbyde. Sådan lyder afskedssalutten fra den netop fratrådte vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen.

Hanne Harmsen har – i kraft af sin hidtidige stilling som vicedirektør for uddannelse på KU – de sidste fem år været synonym med Københavns Universitets uddannelsessatsning. Den 1. maj fratrådte hun sin stilling.

Inden hun helt forlod Frue Plads, indvilgede hun dog i at dele sine personlige bud på KU’s største og mest presserende uddannelsesmæssige udfordringer med Uniavisens læsere. Det går godt på uddannelsesområdet, men ifølge Hanne Harmsen er der også »meget arbejde forude.«

»I dag leverer vi først og fremmest danske kandidater til det danske arbejdsmarked, og det er det, danskerne betaler os for. Men spørgsmålet er, om vores kandidater bliver udfordret tilstrækkeligt på KU. Vi burde skærpe vores ambitioner og turde differentiere os noget mere i forhold til andre danske universiteter,« siger den afgående vicedirektør.

For på et til stadighed mere internationalt uddannelsesmarked er tilbuddene mange og bevægeligheden stor. KU risikerer at udspille sin egen rolle, hvis ikke det formår at markere sig som global medspiller.

Forskning ind i uddannelse

En af de ting, der gør, at KU inden for landets grænser skiller sig ud, er universitetets stærke forskningsfundament. Hanne Harmsen er dog ikke i tvivl om, at det også er en af stedets største interne udfordringer at få uddannelserne til for alvor at drage nytte af forskningen.

Samtidig er potentialet for forskningsbaserede uddannelser en af de styrker, der på sigt kan komme til at spille positivt ind på internationaliseringen.

»KU er ekstremt stærkt på forskning, og det kan være med til at markere os som universitet. Derfor bør vi spørge os selv, hvordan det kan bringes i spil i uddannelserne. Vi skal få det langt tydeligere frem, hvorfor det som studerende er fantastisk og berigende at være et sted med forskning i verdensklasse,« siger Harmsen.

Men det er ikke ambitiøst nok at satse på at kunne tiltrække de bedste studerende i Danmark eller Norden: »Det er et stort privilegium at være med til at uddanne ti procent af en ungdomsårgang, men det er ikke profileret nok for et så stærkt universitet som KU.«

Behov for differentieret profil

Ledelsen er således enig om, at KU skal være et internationalt universitet, men man har ifølge Hanne Harmsen ikke taget stilling til, hvordan man vil være det, og hvor universitetet skal hen. Det handler om at vælge en vej og dermed vælge andre muligheder fra.

»Lige nu er vi et regionalt universitet – med international flavour – som satser på det hele. Vil vi have en position på det globale uddannelsesmarked, skal vi være kendt for vores specifikke ekspertise,« mener hun.

Derfor må KU arbejde på at skabe sig et brand og et internationalt image. Det vil kræve, at man satser på enkeltområder for at skabe en stærk profil. Hanne Harmsen kalder det Gucci-effekten, men det er ikke kun glamourøst, for det forudsætter, at man som universitet nedprioriterer andre fag eller fakulteter.

»Vil man alt på en gang, kan man ikke gøre noget helt fantastisk. Hvis vi vil være blandt de virkelig gode, skal vi finde ud af, hvad det er, vi vil være gode til,« siger hun.

En ny vicedirektør vil først blive ansat, når en ny prorektor for uddannelse er tiltrådt. Indtil da er tidligere souschef Anni Søborg konstitueret i stillingen som vicedirektør for uddannelse.

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste