Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

»Vi ønsker os et studie- og læringsmiljø, hvor man ikke føler, at man bliver målt og vejet«

Klumme — Studenterrådet siger farvel til afgående prorektor Lykke Friis - og har en lang række ønsker til hendes arvtager.

”Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis”. Sådan lyder et af de fire fokusområder i KU’s strategi frem mod 2023. En strategi, hvor en ny prorektor bliver sat direkte ind i en implementeringsfase – så lad os starte der!

Koblingen mellem uddannelse og forskning er helt essentiel for at skabe et samlet universitet. Dette skal en ny prorektor selvfølgelig også arbejde for. Det er vigtigt, at en ny Prorektor har høje ambitioner for, hvad forskningsbaserede uddannelser er og kan være. Vi studerende er medspillere og skabere af vores universitet og ikke blot et produkt, der kommer ud af universitet som dimittender.

Jeg vil ikke sidde til forelæsninger og være vidne til en monolog fra forelæserens side. Jeg vil være med! Med til at skabe dialog; Jeg vil sidde med rundt om bordet og være med til at skabe samspillet. Et samspil, der vækker nysgerrighed og skaber grundlaget for kritisk dannelse. Denne måde at tænke os studerende med ind i skabelsen, er afgørende for, at vi på KU kan nå nye højder for vores forskningsbaserede uddannelser.

Det er vigtigt, at en ny prorektor har visioner om at udvikle et godt og inspirerende studie- og læringsmiljø. Netop derfor ønsker vi ønsker en tæt kobling mellem forskning og uddannelse. Det er afgørende, at en ny prorektor har øje for vigtigheden af undervisernes didaktiske kompetencer og udviklingen af nye undervisningsmetoder. Det er vigtigt, så vi får et studiemiljø med læring i fokus. Et studiemiljø, hvor der er plads til, at vi som studerende kan begå fejl og lære af dem. Vi ønsker os et studie- og læringsmiljø, hvor man ikke føler, at man bliver målt og vejet. Det skal være den løbende udvikling, der er i højsædet. Derfor ønsker vi, at en ny prorektor har forståelse for, at karakter ikke bidrager til den udvikling. Men det gør løbende dialog med og vejledning fra undervisere derimod. På den måde er vores ønske, at KU med den nye prorektor bliver et endnu bedre sted at studere.

Det skal være den løbende udvikling, der er i højsædet. Derfor ønsker vi, at en ny prorektor har forståelse for, at karakter ikke bidrager til den udvikling.
Olivia Boesen, næstforperson i Studenterrådet

Vi startede med strategien, og vi slutter med strategien. ”Et godt studie- og arbejdsmiljø med vægt på mangfoldighed”. KU er et mangfoldigt universitet på mange punkter. Vi har en mangfoldig, faglig bredde, der er vigtig at værne om. Vi har også en vision om at være et universitet, hvor man kan komme langt uanset baggrund. Dette skal selvfølgelig afspejles i universitets ledelse, og det er derfor også vigtigt at have fokus på, når der skal ansættes en ny prorektor.

Jeg håber, at en potentiel prorektor læser med. Så kære kommende prorektor, vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende! Men vi glæder os endnu mere til at vise dig, hvad det vil sige at være studerende på Københavns Universitet.

Til sidst, men på ingen måde mindst, skal der lyde en tak til Lykke Friis for et godt samarbejde med os studerende, og mange gode med- og modspil. Vi glæder os til at have dig som ‘protektor’ for vores universitet.

Seneste