Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Vi skal skære, hvor det gør mindst ondt

Genmæle — Dekan Ulf Hedetoft forsvarer beslutningen om at halvere tiden censor har til at bedømme et speciale på Det Humanistiske Fakultet.

Flere indlæg her i spalterne har de seneste dage problematiseret den planlagte reduktion af censortiden for humanistiske specialer fra 10 til fem timer.

Det er en bunden opgave for fakultetet at finde besparelser og øgede indtægter for op i mod 160 mio. kr. frem mod 2020. Det siger Finansloven.

Når vi nu skal skære, skal det selvfølgelig ske, hvor det gør mindst skade på undervisning og forskning. En undersøgelse af vores økonomi sidste år viste, at op imod en tredjedel af de penge, vi får fra staten til uddannelse, bliver brugt på eksamener, bedømmelse og censur. Vi vil hellere bruge pengene i undervisningen og til vejledning.

Vi har derfor planlagt at reducere censornormerne bl.a. på specialerne. Det er beklageligt men samtidig forsvarligt. Vi kommer nu på niveau med de øvrige fakulteter på KU – fx  Jura, Science og Sund – og andre universiteter som DTU, CBS og RUC.

Specialerne er blevet kortere end i gamle dage, og der har ikke i flere år skullet skrives en specialeudtalelse.

Når vi skærer her, har vi omvendt kunnet friholde vejledningstiden til specialerne. Det garanterer meget bedre bevarelse af kvaliteten i specialerne end en liberal censornorm.

Seneste