Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Videnskabsministeren afviser at blande sig

Helge Sander (V) henviser til universiteternes selvstyre og mener at besparelserne på Naturvidenskab viser at taxametersystemet fungerer efter hensigten

Videnskabsminister Helge Sander (V) har ikke tænkt sig at blande sig i den igangværende fyringsrunde på Naturvidenskab da universiteterne har et udstrakt selvstyre, og det er universitetsledelsen som har ansvaret for økonomien, herunder afskedigelser og ansættelser af personale.

»Jeg har fuld tillid til at KU’s ledelse træffer de rigtige beslutninger,« siger han og tilføjer at situationen ikke får ham til at overveje at justere på taxametersystemet.

»Et af formålene med taxametersystemet er netop at pengene skal følge de studerende. Hvis man ikke tager penge fra områder med nedgang, så er der jo ikke midler til områder med vækst. Men universitetsledelsen kan selv vælge hvorledes universitetets samlede taxameterpengene skal fordeles,« siger Helge Sander.

Sæt ind mod frafaldet
Han tilføjer at han er opmærksom på at optaget på naturvidenskab og særligt biologi har været væsentligt lavere i 2008 end i de foregående år, men påpeger at det ikke er optagelsestallet der afgør uddannelsesbevillingerne, men STÅ-produktionen.

»Et enkelt år med et relativt lavt optag medfører ikke nødvendigvis markante økonomiske konsekvenser da flere faktorer end optaget spiller ind. Som eksempel kan nævnes studietiderne og frafald. Med de nye skærpede adgangskrav er det sandsynligt at de studerende som er blevet optaget i 2008, er mere motiverede og målrettede hvilket også kan bidrage til at reducere frafald og studietider. Det er regeringens politik at flere studerende skal gennemføre en videregående uddannelse og helst på normeret tid. Taxameterstyringen understøtter denne politik, og systemet fungerer forsat efter hensigten,« svarer Helge Sander i en e-mail.

clba@adm.ku.dk

Seneste