Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

VIDEO: Rektors tale til studerende ord for ord

DOKUMENTATION - Rektor Ralf Hemmingsens tale foran rektoratet efter møde med Studenterrådet og de studerendes talsmænd den 2. februar 2010

»Jeg vil godt starte med at sige tak fordi I er kommet herind. Jeg er glad for at se så mange der er engageret i de betydelige problemer KU står i lige i øjeblikket. Det er klart, vi kan ikke spare os til eliteuniversiteter. Der er sket en nedgang i bruttonationalproduktet, der har ramt os, og det har ført til, at vi måtte lave stramninger for at holde budget 2010.«

SE video af rektors tale fra youtube (dårlig kvalitet de første 30 sekunder):
[video:http://www.youtube.com/watch?v=ZT27ykN1Qfs width:525 height:380 align:right]

»Hvis vi skal løfte statsministerens vision fremadrettet, så må politikerne nu i gang med at sikre, at der er penge de kommende år, og i særdeleshed efter 2012, hvor globaliseringsmidlerne er helt væk. Det er et arbejde politikerne må påbegynde straks.«

[BIFALD]

»Vi kan selvfølgelig ikke lade politikerne løse alle vores problemer, og der vil jeg så sige, den vigtigste opgave nu, den er at få vendt den spiral – nedadgående spiral – der er på nogle af de naturvidenskabelige fagområder. Min bekymring kunne være, at hvis vi ikke får vendt den spiral, så vil bredden i fagudbuddene gradvist blive smallere, og det er meget uheldigt.«

SE video fra hele demonstrationen på youtube:
[video:http://www.youtube.com/watch?v=gbnPtaMZWTM width:525 height:380 align:right]

[BIFALD]

»Det som jeg vil lægge op til, og som vi havde drøftet ved den korte samtale herinde, og som faktisk har været på vores interne dagsorden siden bestyrelsens møde i september sidste år, det er at løfte uddannelsesområdet op som den vigtigste prioritet på KU ved siden af nybyggerierne. Det betyder …«

[Råb fra de studerende: »Rektor, rektor vær nu rar, tag nu lig’ lidt an-svar!«]

»Hallo, hallo, jeg vil godt sige omkring disse forkætrede nybyggerier, at de fysiske rammer på det Naturvidenskabelige Fakultet er mange steder forældede, og det er Nat, som får langt de fleste penge til nybyggeri, så det er ikke noget at grine ad. Hvis vi vender os til det, der er lige foran os, så vil jeg lægge op til at vi nu og i de kommende måneder starter en proces, som inddrager studerende og ledelse med henblik på at finde de initiativer der bedst styrker også naturvidenskaberne og fjerner den nedadgående spiral.«

»Det kræver en inddragelse af studerende bredt og det kræver et samarbejde med Studenterrådet og andre talsmænd for de studerende, men den proces vil jeg tage initiativ til umiddelbart, og det har jeg sådan set forestillet mig hele tiden, og et af fokusområderne der, det bliver de naturvidenskabelige fakulteter og naturvidenskabelige fag. Vi er nødt til at få vendt den spiral. Vi har et kolossalt godt udgangspunkt i fagligheden på naturvidenskaberne. Tag bare Nat hvor der er et stort antal grundforskningscentre og andre centre. Den ekspertise skal også ind og understøtte uddannelsesniveauet.«

»Og så vil jeg sige til sidst, at enkeltstuderende der føler, at de kommer i klemme i den meget beklagelige situation, der er nu med nedlæggelse af nogle stillinger, at de vil have mulighed for at få en individuel personlig drøftelse omkring de problemer det kan give, hvis folk synes at deres valgfag eller perspektiv bliver ramt eller rystet, så er vi selvfølgelig med på også at diskutere det med den enkelte.«

»Men det væsentlige nu, også, det er at få vendt spiralen og få sat alle kræfter ind til at sige hvilke initiativer kan gøre naturvidenskabelige uddannelser mere attraktive i de næste generationers øjne. For vi har et særdeles godt fagligt udgangspunkt. Og hvis vi ikke får vendt spiralen så svækker vi det, og jeg ønsker at vi styrker det. Og jeg lægger op til at vi sammen forfølger det fælles mål: At styrke naturvidenskaberne ved KU. Tak.«

[Klapsalver. De studerende: »Verdensklasse koster! Verdensklasse koster!«]

Seneste