Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Vild Campus: De har plantet 10.000 vilde planter i Universitetsparken

NATUR - 100 frivillige har plantet 10.000 vilde planter på Nørre Campus. Det skal give campus en stærkere identitet og skabe nogle gode naturrum for de studerende og for københavnerne i lokalområdet.

Liden klokke, tjærenellike og blåhat – du kender dem måske ikke, man ser dem nemlig ikke normalt på byens grønne arealer. Men nu gror de på Nørrebro sammen med mange andre vilde planter.

100 frivillige var onsdag den 10. juni med til at plante 10.000 vilde planter af 80 forskellige arter på plænen på Nørre Campus, hvor Københavns Universitet har valgt at omlægge 600 kvadratmeter græsplæne til vilde blomsterbede.

»Det var en helt forrygende dag – det gik virkelig godt,« siger projektleder Elisabeth Wulffeld fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

»Der kom både studerende og ansatte, og så var det rigtig dejligt at se flere børnefamilier fra lokalområdet og bedsteforældre med deres børnebørn.«

Åbner campus

Blomsterbedene er inddelt i fire naturrum med hver deres karakteristiske planter fra henholdsvis græsland, eng, skov og strand og repræsenterer forskellige typer af dansk natur, man normalt kun kan opleve udenfor storbyen. Nu kan alle komme ind og opleve dem her, og forhåbningen er, at det også kan åbne campus mere op for omverden.

»Det giver københavnere en let tilgængelig og nærværende oplevelse af noget af det natur, vi har i Danmark. At vi laver nogle bede inde i byen skal ikke være en erstatning for den natur, vi har udenfor byerne, men det kan forhåbentlig være en inspiration til at komme derud,« siger Elisabeth Wulffeld og fortsætter:

»For en travl bybo kan man savne inspiration og tid til at komme ud, og det kan måske kickstarte noget, at man får et trinbræt herinde i byen til at blive mindet om, hvilke vilde urter og karakteristiske naturtyper, vi har i Danmark.«

Giver stærkere identitet

Udover at give københavnerne et vildt naturrum, skal projektet også gavne de studerede og give Nørre Campus en stærkere identitet.

»Jeg kender folk, der bor tæt på Nørre Campus, men som ikke ved, at der ligger et stykke af Københavns Universitet her mellem Nørrebro og Østerbro. Vi vil gerne give en fortælling til det her campus; det her er det vilde campus. Og det tror jeg både betyder noget for de studerende og ansatte og for lokalmiljøet.«

Omkring 100 kom og fik jord under neglene, da Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet inviterede til plantedag på Nørre Campus. Foto: Vild Campus

På Nørre Campus uddannes blandt andet biologer, som studerer den danske biodiversitet, og de kan også få glæde af de nye bede på et fagligt plan.

»Det er dejligt for de studerende, at der er noget, der er nærværende for deres uddannelse. Der var mange studerende med på dagen, og de har siden efterspurgt at have mere at gøre med bedene. Det kunne blandt andet være ved, at vi næste år ser på, hvilke insekter der kommer til bedene, og hvordan det går med udviklingen i plantesamfundene,« forklarer Elisabeth Wulffeld.

Hun håber dog, at studerende fra alle uddannelserne på campus vil få glæde af bedene.

»Der kom mange matematikstuderende forbi på dagen, som spurgte, hvad der foregik, og vi kunne høre, at der var en positiv stemning, så det er absolut ikke forbeholdt de biologistuderende.«

Planen er, at der inden studiestart vil blive opstillet nye opholdsmøbler, og i løbet af året vil der blive sat små skilte med informationsmateriale op i de vilde naturrum.

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste