Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Vores forskning – vores medicin

SYNSPUNKT - 10 millioner mennesker dør hvert år, fordi de ikke har adgang til livsvigtig medicin, der i de fleste tilfælde allerede eksisterer, skriver debattørerne, der også mener, det er et problem, der angår Københavns Universitets studerende.

Kære medstuderende på Københavns Universitet

I et velfærdssamfund, hvor medicin synes at være let tilgængeligt igennem vores sundhedssystem, er det måske svært at forestille sig, at det langt fra er tilfældet i visse områder af verdenen. Potentielt livsreddende medicin kan være udviklet, endog frigivet, men uden for rækkevidde for de mennesker, der har brug for den. Det kan være af mange forskellige årsager, men særligt spiller medicinens pris en afgørende rolle for tilgængeligheden. Ikke alle har råd til at betale dyre summer for medicinen, og ikke alle bor i samfund, hvor tilskud ydes til dækning af de dyre summer. Men når nu behandlingen findes, er det så ikke en krænkelse af basale menneskerettigheder at forhindre visse dele af verdensbefolkningen adgangen til den? Bør alle ikke have lige nytte af vores forskning og har alle ikke ret til livsnødvendig medicin?

Det synes vi i UAEM (Universities Allied for Essential Medicines), der er en international studenterorganisation, som arbejder for universiteternes indflydelse på ovenstående problemstilling.

Den høje pris er blandt mange andre faktorer en vigtig årsag til, at denne medicin er nært utilgængelig i mange lav- og mellemindkomstlande. En del af forklaringen skal findes i de patent- og licenssystemer, der bevilliger medicinalfirmaerne et længerevarende monopol på typisk 20 år. Herved umuliggøres konkurrencen fra tilsvarende generiske lægemidler, og priserne får lov til at være lige så høje, som firmaerne ønsker det.

En del af løsningen på problemet ligger ved universiteterne. Der er nemlig tale om medicin, der i de fleste tilfælde stammer fra grundforskning foretaget på vores offentlige universiteter med midler betalt i skattekroner af både dig og mig. Det giver os derfor mulighed som studerende og først og fremmest som samfundsborgere at have indflydelse på, hvilke krav der skal sættes over for industriens brug af universitetsforskning. Blandt andet kan der være et krav om social ansvarlighed for den globale folkesundhed ved f.eks. at lade færdigudviklet medicin undvige patentregler i udviklingslandene. På den måde vil det være muligt for kopimedicin at konkurrere på markedet i de berørte områder for herved i sidste instans at skabe billigere priser og dermed bedre forhold for patienterne i tredjeverdenslande.

Det er netop her vi som studenterorganisation kan og ønsker at gøre en forskel. Vi vil gerne indgå i en dialog med vores universiteter og give dem indsigt i dette problem, så de netop kan tage stilling og forhåbentligt anerkende vigtigheden af en ændring i det nuværende system.

Seneste