Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

#VoteForEducation

KLUMME - På søndag er der valg til Europaparlamentet. Det er blandt mange andre ting selvfølgelig, også et valg der handler om uddannelse.

Da der var valg i november, førte Studenterrådet kampagne for flere studieboliger. Vi ville have unge til at stemme så vi kunne være sikre på at de studerendes interesser blev hørt på rådhuset. Lige nu sker der noget – den sidste budgetrevision gav penge til, at yderligere 900 unge kan få tag over hovedet. En vigtig sejr muliggjort af et længerevarende politisk pres og de studerendes stillingtagen i kommunalpolitik.

På søndag skal vi igen til stemmeurnerne. Det gælder selvfølgelig valget til Europaparlamentet. Det er tvivlsomt, at de unge stemmer vil give synlige resultater straks på den anden side af valget, som vi så det i Københavns Kommune.

Europaparlamentet indgår i en mere omstændelig politisk struktur, og uddannelse er ikke, i modsætning til studieboliger for KBH, et emne, de ansvarlige er blevet presset på i årevis.

På uddannelsesområdet har EU ingen magt til at tage beslutninger. Men når vi i Studenterrådet alligevel opfordrer dig til at stemme for uddannelse, er det fordi det batter på den lange bane.

EU-parlamentet kan ikke afsætte ekstra midler direkte til flere timer, men deltager i et langsigtet strategiarbejde for, hvordan EU landene skal udvikle deres offentlige sektorer herunder uddannelse. Selv om uddannelse er nationalt, sker der stille og roligt en ensretning, mest igennem Bologna processen, men også gennem fx EU’s 2020-plan.

Og hey! Ud over al den indirekte påvirkning når arbejdskraftens fri bevægelighed giver alle EU studerende ret til SU, og kommissionen laver 2020-planer, så er det faktisk Parlamentet, der sikrer uddannelsesmobilitet gennem Erasmus-programmerne for flere millioner unge europæere hvert år.

Der er derfor al mulig grund til at gå til valg på søndag og give en stemme for at sikre gode og gratis uddannelser fremadrettet.

For at sætte uddannelse på dagsordenen har European Students’ Union har lavet et uddannelsesmanifest – tjek det ud og se, hvilke danske kandidater, der kan erklære sig enige i, at uddannelse skal være gratis og med lige adgang for alle. -> http://www.voteforeducation.dk/

God valguge til alle!

Seneste