Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Voxpop: Makia om SU-reformen

VOXPOP – Uniavisen talte med tre studerende om deres holdninger til regeringens SU-reformudspil, efter Morten Østergaard havde været forbi KUA til en debat om ændringsforslagene.

Makia, læser Ægyptologi

Hvad synes du om den nye SU-reform?
Morten Østergaard har ret i, at det er et problem, at mange studerende er langsomme. Men det er forkert at antage, at de er langsomme, bare fordi de kan, og fordi de synes, det er hyggeligt at være studerende. Hvis de forbedringer, Østergaard vil gennemføre – såsom bedre meritoverførsel – kommer til at virke efter hensigten, vil det automatisk få folk hurtigere gennem uddannelsessystemet, og så vil nedskæringerne være overflødige. Derfor er det skønt spildte kræfter at svinge pisken over folk, for reformen er baseret på, at studerende bare er dovne, og ikke at der er et reelt problem, vi kan afhjælpe på anden vis.

Er et ekstra års SU ikke nok til de forhindringer, der måtte opstå?
Det er ikke alle, der er klar til at studere to år efter gymnasiet og dermed får et ekstra år at løbe på. Mennesker er forskellige, og det er ikke rimeligt at straffe folk for at være menneskelige. Vi er nødt til at give folk en rimelig mulighed for at være studieklar og måske endda ikke at kunne gennemskue, hvilket studie der er det helt rigtige for dem. Hvis det ekstra års SU kun tilfalder dem, der som 20-21-årige er klar til at vælge, hvad de skal resten af livet, kommer der til at opstå et problem. Der er forskel på at sløse og på ikke at være klar til at træffe et så vigtigt valg som studievalget.

Andre reaktioner

Frederik: »Studerende, der får stress, vil blive tabt.«

Phillip: »Vi får ikke tid til at kvalificere os.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste