Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Jurastuderende laver deres eget videnskabelige tidsskrift

Medier — Studerende på Det Juridiske Fakultet var trætte af det praktiske fokus i deres uddannelse, så de tog sagen i egen hånd og lancerede et fagfællebedømt tidsskrift.

Retskraft er Danmarks første studenterdrevne juridiske tidsskrift. Mediets bestyrelse, der udelukkende består af studerende, har et klart mål: at etablere et mere akademisk miljø for jurastuderende på KU. Retskraft er begyndelsen på den proces.

I de tolv måneder, der er gået, siden de søsatte projektet, har de udgivet en første udgave til abonnenter som den danske Højesteret, Østre landsret, Københavns Byret og Sø- og Handelsretten.

Lige nu er der et stort fokus på at lære reglementer og få gode karakterer, men vi lærer ikke at se kritisk på, hvorfor reglerne er, som de er, og hvorfor de er en del af vores samfund.

Magnus Esmark, medstifter og chefredaktør, tidsskriftet Retskraft

Tidsskriftet fungerer som en platform, hvor studerende kan udforske deres akademiske interesser og udvikle deres skriveevner ved at indsende artikler, som ryger igennem en omfattende fagfællebedømmelse – så tæt på den gængse standard for konventionel juraforskning som muligt.

Bedømmelsespanelet består af forskere, der er anerkendt af Det Juridiske Fakultet, og skribenter kan også tage skrivelektioner med professor Mikkel Jarle Christensen. Der bliver også givet grundig feedback på de artikler, der ikke opfylder kravene, så de studerende kan blive bedre og skrive dem om.

Men det slutter ikke der.

Mere end et tidsskrift

Tidsskriftet skal være mere end bare en ekstra linje på CV’et for dets skribenter. Udover at tilbyde ’ny, original og kritisk behandling af lovgivningen og dens effekter’ skal Retskraft også fungere som middel til at nå et større mål: at forandre selve kulturen omkring jura. Medstifter og bestyrelsesmedlem Magnus Esmark siger: »Vores ambition er at skabe en bredere akademisk kultur.«

Den kultur »bliver først og fremmest udbredt af vores tidsskrift, der opfordrer medstuderende til at skrive artikler, for at vi dermed kan undervise os selv og hinanden i at tænke kritisk og forstå jura som en socialt reguleret mekanisme og en del af samfundet.«

Kritisk tænkning står i centrum for projektet. Esmark fortsætter:

»Lige nu er der et stort fokus på at lære reglementer og få gode karakterer, men vi lærer ikke at se kritisk på, hvorfor reglerne er, som de er, og hvorfor de er en del af vores samfund. Vi lærer for eksempel på tredje semester om virksomhedspant, der har til formål at styrke virksomheders likviditet.

Vores pensum bestod af en grundig gennemgang af reglernes tekniske funktioner, men der var ikke et ord om den massive kritik, de har fået af adskillige akademikere. Kritikken gik på, at virksomhedspanten ikke forbedrede likviditeten på nogen måde. Tværtimod flyttede den blot værdi fra mindre kreditorer til den finansielle sektor i tilfælde af konkurs.

Og det er kun et lille eksempel på, hvordan vi lærer reglerne, men ikke hvordan de interagerer med resten af samfundet.«

Aspiration er nøgleordet

For at undersøge ’hvordan reglerne interagerer med resten af samfundet’ vil Retskraft være tværfaglig, og redaktørerne lægger op til, at studerende fra andre fag som statskundskab, økonomi, humanistiske og samfundsfaglige fag også kan indsende artikler til tidsskriftet. For eksempel berører artiklerne i den første udgave emner som økonomi og politik.

Men de studerende bag Retskraft har endnu højere ambitioner. De vil udbrede tidsskriftet videre end bare København og Danmark: De tager også imod artikler på engelsk og de skandinaviske sprog, og deres første udgivelse understreger nødvendigheden af at være opmærksom på det internationale perspektiv af enhver juridisk debat.

Bestyrelsen har også skabt forbindelse til lignende projekter i Amsterdam, Cork og Firenze.  De vil gerne inspirere andre studerende til at se fordelene ved at starte et studenterdrevet tidsskrift på deres eget felt.

Tidsskriftet skal være mere end bare en ekstra linje på CV’et for dets skribenter.

De fire artikler i den første udgave lever op til den standard, de håbede på, da de startede projektet, hævder Esmarkog Karen Lønne Christensen, der sidder i bestyrelsen, og deres hjemmeside er oppe nu.

Og bestyrelsen arbejder videre mod de næste mål. Der er lektioner på vej til at hjælpe studerende med den næste udgivelse (tidsskriftet bliver udgivet hvert halve år). De er også ved at opbygge en diskussionsklasse for jurastuderende og jurarelaterede debatter samt et seminar for studerende, der skal skrive deres bacheloropgave til foråret. Sidstnævnte vil de opfordre til at skrive en artikel ud fra en innovativ og ny tilgang til deres overordnede emne.

Det Juridiske Fakultet støtter udgivelsen af tidsskriftet, der har fået en god start. Om det ambitiøse mål om at udvide den akademiske kultur på jurauddannelsen lykkes, må tiden vise.

For mere info kan du besøge Retskrafts hjemmeside.

Seneste