Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ytringsfriheden for Universitetsavisen er ikke truet

PRESSEMEDDELELSE - Københavns Universitets avis, Universitetsavisen (UA), er kommet i stormvejr på grund af en enquete, man besluttede at lave i juni måned om de universitetsansattes tillid til rektor og KU's bestyrelse efter Penkowa-sagen. Der tales om knægtelse af ytringsfrihed. Rygterne fyger, og det kan være svært, at finde ud af hvad der er op og ned. Men sagens konkrete indhold er følgende:

Berlingske Tidende bragte d. 23. juni resultatet af en enquete blandt KU forskere blandt andet med spørgsmål om hvorvidt KU’s rektor og bestyrelse bør gå af efter Penkowa-sagen. Her svarer 48 procent ud af de 20 procent adspurgte, som har besvaret undersøgelsen, bekræftende på spørgsmålet.

På den baggrund beslutter Universitetsavisen d. 24 juni i al hast at gennemføre sin egen opfølgning ved at kopiere Berlingske Tidendes spørgsmål i Universitetsavisen med begrundelsen, at man “også vil give de studerende og det administrative personale på KU mulighed for at deltage.”

Enquetens resultat bliver dog aldrig publiceret, da kun 595 ud af skønnede 10.000 læsere har svaret. Dette forløb kritiseres efterfølgende i skarpe vendinger af et medlem af Bladudvalget.

Andre påpeger en række enquete-tekniske argumenter, der stiller spørgsmål ved validiteten af begge de foretagne enqueteundersøgelser.

Det er denne sag som Bladudvalget, der varetager den øverste ledelse for Universitetsavisens drift, skal drøfte ved sit møde d. 22 august.

Mødet er et led i Bladudvalgets normale funktion, hvor man løbende fører en konstruktiv dialog med reaktionen om Universitetsavisens forhold, med respekt for den redaktionelle frihed inden for de generelle presseetiske principper. Det vil naturligvis også være tilfældet i denne sag, og bekymringer om, at ytringsfriheden kunne være i fare i denne sammenhæng, synes helt ude af proportioner.

Fakta om UA: Universitetsavisen udkommer 9 gange årligt i et oplag på 24.000 med et læsertal på 90.000 iølge Gallup. Gældende vilkår for Universitetsavisens virke på KU er beskrevet i detaljer på http://universitetsavisen.dk/kommissorium.

Seneste