Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Zoologer i oprør over flytteplaner

Kuratorerne på Zoologisk Museum har klaget til universitetets bestyrelse og Videnskabsministeriet, fordi museet ifølge planerne skal rømmes to år før et nyt samlet naturhistorisk museum kan stå klar. De frygter, at en stor del af de uvurderlige samlinger ender med at blive opmagasineret

Kuratorerne på Zoologisk Museum er i oprør, fordi de frygter, at en del af de unikke zoologiske samlinger på cirka ti millioner dyr ender med at blive gemt væk på et fjernt lager.

Baggrunden er, at Københavns Universitet (KU), der driver museet for staten, vil bygge et samlet naturhistorisk museum i Botanisk Have, men det kan tidligst stå klar i løbet af 2013.

Da dekanen på Naturvidenskab samtidig skrev i sit nyhedsbrev til de ansatte, at Zoologisk Museum skal rømmes inden udgangen af 2011, tog samtlige kuratorer og assistenter hvad de selv kalder ’det usædvanlige skridt’ at skrive direkte til KU´s bestyrelse og direktøren for Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der er en del af Videnskabsministeriet.

Uacceptabel plan

De understreger i brevet, at de støtter planer om et samlet naturhistorisk museum, men at udsigten til en tidsubestemt opmagasinering af de zoologiske samlinger og lukning af udstillingerne er uacceptabel.

»Når der under ingen omstændigheder i 2011 kan eksistere noget nyt, samlet og tidssvarende museumsbyggeri, vil meget store afsnit af de zoologiske forskningssamlinger på ubestemt tid skulle fjernmagasineres, ligesom der på tilsvarende ubestemt tid kun vil kunne være minimale zoologiske udstillinger i landets hovedstad,« skriver kuratorerne.

De insisterer derfor på, at der etableres faciliteter til stort set alle de zoologiske samlinger på det nye museum inden flytningen, eller at de zoologiske samlinger bliver på det nuværende museum i Universitetsparken 15.

Internationale forpligtelser

De argumenterer med, at museet er forpligtet til at sikre, at materiale fra en række oprindelseslande er tilgængelige. Der kommer således mange udenlandske forskere for at studere de forskelligste samlingsafsnit, og museet deltager aktivt i det store EU-finansierede SYNTHESYS-program, der har til formål at give europæiske forskere bedre adgang til naturhistoriske samlinger.

Tilgængeligheden er også afgørende for de mange meget værdifulde privatsamlinger, som museet løbende har modtaget.

De peger i deres brev til bestyrelsen på, at samlingerne ikke er KU´s ejendom, men universitetet kun forvalter den for staten og det internationale forskersamfund.

Tomt udsagn

KU´s rektor Ralf Hemmingsen forsøgte i et åbent brev dateret den 7. september at berolige de utilfredse medarbejdere.

Han skrev blandt andet, at flytningen ikke kan ske, før der er fundet et sted, hvor det er fagligt forsvarligt at flytte samlingerne hen. Han understregede også over for medarbejderne, at lukningen af udstillingerne skal være så kort som muligt, men at en lukkeperiode ikke kan undgås.

Det er dog usikkert, om planerne kan realiseres, da det kræver, at det lykkes at skaffe støtte fra fonde på et trecifret millionbeløb.

»Jeg vil nødigt forholde mig til det scenarie, at hele planen mislykkes, fordi der ikke kan skaffes penge. Skulle denne ulykkelige situation opstå, må det samlede projekt revurderes i lyset af de muligheder, der da vil foreligge,« skriver rektor til medarbejderne.

Kuratorerne kalder i deres brev til bestyrelsen rektors løfter for et tomt udsagn på grund af uvisheden om projektets økonomi, men de har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere efter bestyrelsesmødet.
clba@adm.ku.dk

Seneste