Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

10 mio. til Køge: »Det får man ikke meget medicinuddannelse for«

Prorektor Bente Stallknecht savner klarhed over detaljerne i udflytningsaftalen, der blandt andet betyder, at KU etablerer en medicinuddannelse i Køge. Men fordi der er afsat så få midler til den, vil en stor del af undervisningen foregå i København.

Begejstringen hos Bente Stallknecht, prorektor for uddannelse på Københavns Universitet, er svær at finde i dag, hvor den endelige plan for udflytning af uddannelser er faldet på plads.

»Det er da dejligt, at aftalepartierne nu i hvert fald er færdige, så vi ved, hvad vi har at gøre med,« konstaterer hun.

»Politikerne har været tilfredse med vores plan, der ligger lavere end de 10 procent, de oprindeligt lagde op til. Men vores plan er lavet med vores hænder bundet på ryggen, og på baggrund af en opgave, vi ikke selv har bedt om.«

Da KU kom med sit udspil, var en del af begrundelsen for, at de ikke lagde op til flere udflytninger, at der ikke var penge nok til udflytninger i aftalen. Men selvom de nye uddannelsesinitiativer nu får 805 mio. kr i ekstraordinære etableringsmidler, ændrer det ifølge prorektoren ikke på universitetets incitament til at udflytte uddannelse.

»Vi har på KU haft en lang proces helt tilbage til sommeren 2021, hvor vi på tværs af KU og senest med bestyrelsen er blevet enige om vores strategi og ønsker. Og det er, at vi som udgangspunkt ligger i København. For hvis vi skal flytte ud fra København, kommer vi også over i nogle andre universiteters område, og det vil vi ikke. Det udgangspunkt ændrer den nye aftale ikke på.«

Selvom Bente Stallknecht glæder sig over, at der er kommet klarhed over visse emner i aftalen, står flere dele stadig uklare.

»Politikerne har arbejdet til sent i nat, og det er der så kommet det her papir ud af, som også er det eneste, vi har set om aftalen. Og så forventer vi at blive indkaldt til møder i ministeriet, hvor vi kan få klarlagt nogle detaljer. For vi står tilbage med nogle spørgsmål.«

Medicinuddannelse i Køge – med undervisning i København

En del af aftalen er, at en nogle af studiepladserne fra KU’s veterinæruddannelse flyttes til Foulum, hvor det i stedet bliver Århus Universitet, der kommer til at stå for den.

Det betyder, at den del af KU, der med den nye aftale fremover vil drives udenfor København, er den nye medicin-uddannelse i Køge, der – hvis akkrediteringen falder på plads – fra 2024 vil kunne optage 110 studerende. Det har aftaleparterne afsat cirka 10 millioner ekstraordinære etableringsmidler til.

Men det får man ikke meget medicinuddannelse for, understreger Bente Stallknecht, der fra maj selv tiltræder som Dekan på Sund og derfor vil have en særlig rolle i udflytningen.

»Vi har ikke planer om at finde penge til uddannelsen andre steder i budgettet. Med de 10 millioner og et lille driftstilskud vil vi have penge nok til at kunne optage studerende i Køge. Men en stor del af undervisningen vil simpelthen være nødt til at foregå i København. Vi kan så gradvist få mere og mere undervisning i Køge, hvis vi får ekstra penge.«

Det er særligt basisfag som anatomi og fysiologi, der kræver laboratorieundervisning, som også på sigt kan blive svære at oprette i Køge, fordi laboratorier er dyre at etablere.

Kan vi risikere, at det simpelthen bliver en uddannelse, der på papiret ligger i Køge, men som i praksis næsten ikke vil have undervisning der?

»Det står ikke helt klar lige nu, hvor meget undervisning, der fra starten bliver i Køge. Der er en rigtig god dialog mellem Sjællands Universitetshospital i Køge og det Sundhedsvidenskabelige fakultet, og der er nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, der er ved at finde ud af, hvor meget uddannelse det kan blive til for pengene. Vi regner simpelthen stadig på det. Men det står klart, at en stor del af undervisningen til at starte med vil være i København for de bachelorstuderende. Kandidatstuderende vil derimod kunne få størstedelen af deres undervisning i Køge.«

Uklarhed om tandlægeuddannelser

Et sted, hvor Københavns Universitet muligvis får tilført flere studerende, er på tandlægeuddannelsen. I aftalen er der afsat 125 millioner kr. til at etablere flere studiepladser på de allerede eksisterende tandlægeuddannelser, der i dag befinder sig på Århus Universitet og på KU.

»Det er helt nyt for os, og noget som vi må finde ud af, hvordan skal udformes konkret. Lige nu står det ikke klart, hvor mange pladser, der skal oprettes, eller hvor det skal gøres – og man skal huske, at de penge er et engangsbeløb. Det er ikke nok til, at det kan løbe rundt på sigt.«

I aftalen er der afsat 40 millioner til såkaldt ’regional forankring’ på tandlægeuddannelser. Den del er det heller ikke klart, hvordan skal udformes.

»En mulighed kunne være, at man skal tage noget af den sidste del af uddannelsen på klinikker rundt i landet. Men vi ved endnu ikke, hvad den regionale forankring konkret vil betyde.«

 

Seneste