Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

13 KU-forskere på liste over verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk

Forskeres referencer til hinandens arbejde kan give et fingerpeg om, hvem der skriver de videnskabelige artikler, som har størst betydning og nytte. En ny analyse af over 3.000 meget citerede forskere rummer adskillige navne fra KU's sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakulteter.

TILFØJELSE 20. NOVEMBER: Listen manglede ved artiklens udgivelsestidspunkt en 13. KU-forsker, nemlig professor Maiken Nedergaard fra Center for Basic and Translational Neuroscience på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som hos Clarivate Analytics kun stod listet via sin tilknytning til University of Rochester Medical School.

Et dusin forskere fra Københavns Universitet optræder i år på en international liste over highly cited researchers – videnskabsfolk, der i perioden 2005-15 har formået at skrive artikler, som andre forskere i ekstraordinær grad har valgt at citere.

En highly cited researcher er i top 1 procent målt på citationer inden for sit forskningsområde. Citationer er et kvantificerbart mål for, hvor relevant et stykke forskningsarbejde bliver bedømt til at være i et forskningsmiljø.

Det er firmaet Clarivate Analytics, der siden 2014 har produceret listen, som omfatter over 3.300 forskere, ikke mindst fra amerikanske universiteter. Men Københavns Universitet er også udmærket med. I 2014 var der otte KU-forskere i citationstoppen, i år er antallet 15, om end kun 13 er nuværende KU-forskere.

Grundlaget for listen er databasen Web of Science.

Science og Sund

De stærkt citerede KU-forskere kommer enten fra Det Natur- og Biovidenskabelige (SCIENCE) og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Sundhedsforskerne med lidt forskelligartet forskningsmæssigt fokus, mens det fra SCIENCE er is- og klimaforskere fra Niels Bohr Institutet, der dominerer.

Udvalgte KU-forskere fra listen:

Merete Nordentoft - Klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Bispebjerg Hospital. Er ekspert i epidemiology, selvmordsadfærd, psykopatologi og tidlig intervention ved psykose.
billede: SUND
Lars Juhl Jensen - Professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor han leder Jensen-gruppen, som bruger computeranalyse af store datasæt til at forstå proteinnetværk.
billede: SUND
Børge Nordestgaard - Klinisk professor og overlæge på klinisk biokemisk afdeling på Herlev-Gentofte Hospital. Har i sin forskning især fokuseret på kolesterol og hjertekarsygdomme.
billede: SUND
Dorthe Dahl-Jensen - Professor ved Is og Klima, Niels Bohr Instituttet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor hun »fortrinsvis forsker i rekonstruktionen af fortidens klima ved brug af iskernedata og borehulsdata« (læs mere på hendes forskerprofil)
billede: Dennis Christiansen

De øvrige meget citerede forskere er:

 • Matthias Mann (som KU deler med Max Planck-instituttet i Tyskland), SUND
 • Søren G F Rasmussen, SUND
 • Anne Tybjærg-Hansen, SUND
 • Maiken Nedergaard, SUND
 • Sven Wunder, Økonom fra KU men arbejder som skovforsker på CIFOR (Center for International Forestry Research).
 • Sigfus Johnsen SCIENCE, SCIENCE, NBI (afdød)
 • Sune Olander Rasmussen, SCIENCE, NBI
 • Jørgen Peder Steffensen, SCIENCE, NBI
 • Anders Svensson, SCIENCE, NBI
 • Bo Vinther, SCIENCE, NBI
 • Lars Buchhave, SCIENCE, NBI
Folkene bag listen om deres metode.

Metoden giver mulighed for at yngre forskere høster hæder

Listen fra Clarivate Analytics er kun én blandt mange mulige måder at opgøre videnskabelig indflydelse på.

Den relativt korte tidshorisont for målingerne betyder for eksempel, at forskere i begyndelsen af deres karriere har en mulighed for at komme med på listen, men det betyder også, at den ikke vægter en ældre forskers livslange bidrag på samme måde, som man måske kunne mene, at den burde.

Da meget moderne forskning er en gruppeindsats, kan man mene, at æren ikke burde individualiseres i den grad, som det sker på High Citation Researchers-listen, og i stedet fokusere på den forskning, der opstår i miljøer. KU-forskerne på citationslisten er for en stor dels vedkommende is- og klimaforskere, og måske burde de hædres samlet, men det er ikke Clarivate Analytics’ metode.

Faktisk har Clarivate Analytics – i forsøget på at få gjort op, præcis hvad den enkelte forsker har leveret – endda undladt at medregne forfattere til publikationer med ekstremt mange bidragydere, såkaldt ‘hyperforfatterskab’.

Telefonbogslange forfatterlister findes ikke mindst inden for højenergifysikken, hvor resultaterne ofte er resultatet af flere hundrede menneskers samarbejde.

Disse forskere bliver forfordelt i Clarivate Analytics’ oplistning – uanset hvor vigtige opdagelser, de har gjort.

 

TILFØJELSE 20. NOVEMBER: Listen manglede ved artiklens udgivelsestidspunkt en 13. KU-forsker, nemlig professor Maiken Nedergaard fra Center for Basic and Translational Neuroscience på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som hos Clarivate Analytics kun stod listet via sin tilknytning til University of Rochester Medical School.

Seneste