Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

12 KU-professorer tildelt ridderkorset

NAVNE - Fra den 20. november 2015 kan 12 markante KU-ansatte smykke sig med ridderkorset af Dannebrogordenen.

Denne artikel opdateres: Redaktionen er blevet bekendt med, at flere KU-professorer har fået ridderkorset end de ni, der er nævnt i første omgang. Vi tog udgangspunkt i
Kongehusets liste. Hvis der er flere, vi har misset, må I meget gerne kontakte redaktionen.

Centerleder, professor, dr.jur. Carsten Michael Henrichsen

Carsten Michael Henrichsens forskningsområder er forvaltningsret, kommunalret og forvaltningslære. Han er leder af et forskningsområde på CORA, Center for Offentlig Regulering og Administration, om ‘retten i et kontrolsamfund – Tilsyn, sanktioner og konflikthåndtering’. Her arbejder han på en videreudvikling til en projektansøgning til Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE).

Direktør, professor, lic.polit. Finn Tarp

Finn Tarp har knap 37 års erfaring i akademisk og anvendt udviklingsøkonomi. Hans praktiske erfaringer dækker arbejde i 35 lande i Afrika og øvrige udviklingslande, herunder Swaziland, Mozambique, Zimbabwe og Vietnam. Han er koordinator for Development Economics Research Group (DERG) på Økonomisk Institut og siden 2009 tillige direktør for det globale FN-institut World Institute for Development Economics Research (WIDER).

Professor, cand.scient., ph.d. Jan Philip Solovej

Jan Philip Solovej er professor på Institut for Matematiske Fag.
Uniavisen interviewede ‘taltroldmanden’, da han i 2001 blev kåret som årets underviser på Københavns Universitet. Se det her på side 3.

Professor, dr.jur. Jens Kristiansen

Jens Kristiansen er professor på Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked på Det Juridiske Fakultet.

Direktør, professor, cand.polyt., ph.d. Kristian Helin

Kristian Helin er direktør for Biotech Research and Innovation Centre, BRIC, et elitecenter for biomedicinsk forskning under Københavns Universitet. Universitetsavisen interviewede Kristian Helin om hans bidrag til kræftforskningen i 2014:

Professor, lic.theol. Niels Henrik Gregersen

Niels Henrik Gregersen er professor på Afdeling for systematisk teologi. Han er optaget af at undersøge hvad kristendommen er og kan betyde i en nutidig kontekst og har skrevet om gudsbilledet, skabelse og forsyn, mennesket på godt og ondt, inkarnation og kristologi, kirkesyn og sakramentslære, samt synet på liv, død og evigt liv i den kristne tradition. Hans andet forskningområde er hvordan de moderne naturvidenskaber kritisk og konstruktivt kan bidrage til en formulering af religion, særligt kristendommen, i vores tid.

Institutleder, professor, dr.med. Niels-Henrik de Meza von Holstein-Rathlou

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou er institutleder på Afdeling for Nyre- og Karforskning på Panum Instituttet. Han er medlem af en lang række videnskabelige selskaber, herunder Dansk Selskab for Teoretisk Biologi (Formand), Dansk Hypertensionsselskab (Tidligere medlem af bestyrelsen), Blodtrykscentret ved Københavns Universitet (Formand), Dansk Selskab for Teoretisk og Anvendt Terapi (tidligere formand og bestyrelsesmedlem) samt en stribe internationale selskaber.

Institutleder, professor, dr.med. Ole William Petersen

Ole William Petersen er leder af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Afdeling VI. Hans forskning har primært omhandlet forståelsen af ​​morfogenese og differentiering af normalt og neoplastisk væv i det humane bryst.

Senest har Ole William Petersen blandt andet siddet i den gruppe, der har samlet input fra forskerne i etableringen af Mærsk Bygningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen

Vincent Gabrielsen er professor i historie på Saxo-Instituttet, Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin. Uniavisen interviewede ham, da han i 2006 blev kåret som årets underviser på Københavns Universitet:

Tilføjelser efter artiklens publicering: Tre KU-professorer med udenlandsk statsborgerskab

Professor Gertrud Pfister

Gertrud Pfister fra Institut for Idræt og Ernæring har valgt at gå på pension, men er fortsat tilknyttet instituttet som professor emerita. Gertrud Pfister har haft stor betydning for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område i relation til idræt på Københavns Universitet, hvor hun var den første professor på området.

Professor Matthias Mann

Professor Matthias Mann er forskningsleder for Proteomics Program på The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs mere her.

ProfessorJacobus J. Boomsma

Jacobus (Koos) Boomsma er nederlandsk statsborger og leder af Centeret for Social Evolution ved Biologisk Institut, støttet af Danmarks Grundforskningsfond (2005-2015) og et ERC Advanced Grant (2013-2018). Hans forskning er tværfaglig og kombinerer evolutionsbiologiske, adfærdsøkologiske og genomiske indfaldsvinkler til at forstå hvordan myresamfund har udviklet avancerede former for livslang samarbejde på trods af interne konflikter. Hans feltarbejde foregår i Panama hvor hans team studerer myrer som har anvendt agerbrug i mere end 50 millioner år.

Seneste