Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

2013 blev universiteternes hidtil bedste patentår

TEKNOLOGIOVERFØRSEL – Universiteterne er blevet bedre til at udvikle opfindelser og patenter til gavn for erhvervslivet. Københavns Universitet ligger pænt, men Danmarks Tekniske Universitet er topscorer.

Universiteterne præsterede i 2013 rekordmange opfindelser og patenter, der har ført til udvikling hos private virksomheder og skabt flere job.

Det fremgår af det såkaldte kommercialiseringsresultat fra Uddannelsesministeriet. Det viser desuden en generel positiv udvikling i de offentlige forskningsinstitutioners resultater, med hensyn til teknologioverførsel og patentansøgninger.

Minister for uddannelse og forskning, Sofie Carsten Nielsen (R), glæder sig over resultaterne, fordi det er vigtigt, at forskerne lægger kimen til de opfindelser, virksomhederne kan udvikle til nye produkter og services, står der i en pressemeddelelse fra Uddannelsesministeriet.

Universiteterne frem på patentområdet

Det er især forskerne fra Danmarks otte universiteter, der har gjort det godt på patentområdet i 2013.

Universitetsforskerne indberettede 407 opfindelser til Patentkontoret. Dertil kom 79 indberettede opfindelser fra de seks sektorforskningsinstitutioner; Statens Seruminstitut og GEUS samt de fire sygehusforvaltninger i Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark. Det gav i alt 486 indberettede opfindelser.

Når det gælder antallet af indberettede patentansøgninger, kom der 180 ansøgninger fra universiteterne og 18 fra sektorforskningsinstitutionerne, i alt 198.

DTU overgår KU og AU

Fra Københavns Universitet (KU) alene blev der indberettet 77 opfindelser og 24 patentansøgninger i 2013.

Den suveræne topscorer er imidlertid Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der indberettede 169 opfindelser og 114 patentansøgninger.

Aarhus Universitet (AU) indberettede 54 opfindelser og 14 patentansøgninger.

Hvad angår antallet af spin out-virksomheder, som blev etableret i 2013 på baggrund af et patent eller køb af en licensaftale, præsterede KU kun én, mens DTU stod for seks spin out-virksomheder og AU for tre. Årets samlede antal spin out-virksomheder fra alle 14 forskningsinstitutioner var 15.

Konstant vækst i forskningsaftaler

Den egentlige teknologioverførsel finder sted i forbindelse med forskningsaftalerne, som er aftaler, forskningsinstitutionerne indgår med private virksomheder. Dem indgik KU 382 af i 2013. DTU indgik 761, mens AU indgik 381.

Det samlede antal indgåede forskningsaftaler for alle forskningsinstitutioner lå til sammenligning på 3.332 for hele 2013. Antallet er vokset konstant, siden Uddannelsesministeriet begyndte at udarbejde statistik på området i 2010. Dengang lå det på 2.737.

Tre forklaringer på en god udvikling

Ifølge Uddannelsesministeriet kan den positive udvikling forklares med, at dansk forskning er langt fremme internationalt, og at forskningsinstitutionerne er nødt til at præstere som en følge af globaliseringen.

Desuden har der været bred politisk enighed om, at universiteterne skal sprede deres viden mere og samarbejde med erhvervslivet.

Endelig er der siden 2005 investeret 40-60 procent flere penge i forskningen, og det er der kommet bedre resultater ud af.

Baggrunden for at kunne udarbejde statistikken på området er, at forskningsinstitutionerne i år 2000 fik mulighed for at overtage deres forskeres patenter og opfindelser.

anfj@adm.ku.dk

Seneste