Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

3.000 hudsygdomme og en prins

Centeråbning — På Københavns Universitet håber forskerne at lære at behandle nogle af menneskehedens 3.000 hudsygdomme mere effektivt. Prins Joachim satte dem i gang.

Trods de tårnhøje forventninger til det nye ambitiøse hudforskningscenter på Københavns Universitet, vil fejl være uundgåelige for forskerne.

Sådan lød det fra forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers, der var med til at indvie forskningscentret ’LEO Foundation Skin Immunology Research Center’, der over de næste 10 år skal bidrage med forskning inden for immunologi og hudsygdomme.

»I kommer til at begå fejl, men jeg er sikker på, at I med jeres faglighed og evne til at samarbejde vil være i stand til at opnå store resultater,« sagde Tommy Ahlers i sin åbningstale ved den officielle indvielse den 25. februar.

Bevilling på 400 millioner kroner

Det er en bevilling på 400 millioner kroner fra LEO Fondet, der har gjort det muligt at åbne det nye forskningscenter med hovedkvarter på 12. sal i Mærsk Tårnet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Herfra skal danske og internationale forskere i løbet af de næste ti år bidrage med forskning inden for immunologi og hudsygdomme.

I kommer til at begå fejl, men jeg er sikker på, at I med jeres faglighed og evne til at samarbejde vil være i stand til at opnå store resultater

Forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers 

»Vores ambition er at forstå hudsygdommene bedre, så det bliver muligt for andre at udvikle medicin, der i bedste fald kan helbrede patienterne,« siger centerleder og professor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Ødum.

Forskerne skal blandt andet gøre brug af big data og højtspecialiseret proteomics-forskning, som kan give ny indsigt i de grundlæggende mekanismer, der forårsager hudsygdomme.

»Mange af de kasser, vi hidtil har brugt til at diagnosticere og behandle hudsygdommene er alt for gammeldags og forsimplede. Derfor vil vi blandt andet benytte os af big data, der kan give os en mere nuanceret viden om, hvordan eksempelvis gener sammen med infektioner, skadelige stoffer, arbejdsliv, kost og andre faktorer kan spille ind på sygdomme,« siger Niels Ødum.

Han peger på, at forskningen især vil fokusere på de hudsygdomme, hvor immunsystemet spiller en stor rolle. Det drejer sig om cirka halvdelen af de i alt 3.000 hudsygdomme, der findes.

»Vi ved reelt ikke, hvorfor immunforsvaret reagerer, som det gør i forbindelse med mange hudsygdomme. Derfor er det vigtigt for os at finde ud af, hvordan immunsystemet samarbejder med huden, så vi kan skabe bedre behandlinger for de mange patienter, der lider af inflammatoriske hudsygdomme.«

Niels Ødum glæder sig til at komme i gang med arbejdet. Første opgave bliver at ansætte forskere til det nye center, der indtil videre har fem professorer og yderligere 30 forskere og studerende tilknyttet.

Suits - Prins Joachim og rektor Henrik Wegener ankommer til indvielsesceremonien og bliver modtaget af dekan Ulla Wewer.
billede: Signe Bjerre
Kitler - Forskerne på det nye hudcenter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet venter tålmodigt på at tage imod Prins Joachim ved indvielsen af laboratorierne.
billede: Signe Bjerre
Laboratorieforsøg - Prins Joachim og forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers kigger en forsker over skulderen.
billede: Signe Bjerre
T-celler - Dekan Ulla Wewer, rektor Henrik Wegener og protektoren for Astma Allergi Danmark på rundvisning i de nye laboratorier.
billede: Signe Bjerre
Fejlbarlighed - Minister Tommy Ahlers, tidligere iværksætter, sagde i sin indvielsestale på det nye hudcenter, at forskerne skal berede sig på at fejle, hvis resultaterne skal rykke i sidste ende.
billede: Signe Bjerre

Kittelklædt prins

Ved  indvielsesceremonien mandag den 25. februar i Mærsk Tårnet deltog, udover forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers, også Prins Joachim og rektor for Københavns Universitet Henrik Wegener

De tre blev efterfølgende vist rundt i forskningscentrets nye laboratorier, hvor den ventende presse og flere af centrets forskere stod klar til at modtage dem.

DE MEST UDBREDTE HUDlidelser

Der findes cirka 3.000 forskellige hudsygdomme.

Psoriasis er en af de mest udbredte. Omkring 165.000 danskere har hudsygdommen. 50 pct. af alle psoriasisramte udvikler andre sygdomme, som fx psoriasisgigt, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, angst og depression.

Børneeksem er den hyppigste kroniske børnesygdom i Danmark. Det er en delvist arvelig sygdom, som ikke kan kureres, men kun lindres. Sygdommen forsvinder for de fleste børn, når de er 7-11 år.

Akne er en udbredt hudlidelse hos både unge og voksne. Mange tror, at bumser, uren hud og akne hører puberteten og ungdommen til, men faktisk er op mod 5% af voksne kvinder i alderen 30-40 år også plaget af akne.

Rosacea er en kronisk betændelsestilstand, som er en anden udbredt hudlidelse. Symptomerne  er blandt andet, at huden i ansigtet bliver rød og hævet. Symptomerne bliver forværret af blandt andet sollys og alkohol.

Prins Joachim, der er protektor for Astma Allergi Danmark, var dagens æresgæst, der tiltrak pressens og gæsternes opmærksomhed.

Lidt fokus kom der dog også på selve forskningen. Blandt andet fik prins Joachim en hurtig introduktion til T-celler, der spiller en central rolle i immunsystemet og udbruddet af blandt andet kontaktallergi, der viser sig som eksem.

»27 procent af befolkningen lider af kontaktallergi, der er en form for overfølsomhed, hvor hudkontakt med for eksempel nikkel eller kemiske forbindelser kan give allergiske cellereaktioner,« forklarede en af forskerne prins Joachim, der fik lov til at se, hvordan T-celler ser ud i et mikroskop.

Immunsystemet angriber i stedet for at beskytte

Eksemen opstår, når en person to gange bliver udsat for et stof, som han eller hun udvikler allergi overfor. T-cellerne reagerer ved at forsøge at uskadeliggøre det indtrængende kemiske stof. Men samtidig dannes en lang række signalstoffer, cytokiner, som tiltrækker andre celler fra immunsystemet, som er medvirkende til akut allergisk eksem.

Immunsystemet angriber med andre ord organismen i stedet for at beskytte den.

Derfor bliver det nye hudforskningscenters opgave at udvikle behandlingsprincipper, der kan styrke immunforsvaret mod hudsygdomme:

»Vores langsigtede ambition er at kunne korrigere immunforsvaret hos den enkelte patient, så det ikke ødelægger, men beskytter huden,« siger centerleder Niels Ødum.

Hver fjerde rammes af hudsygdom

Hver fjerde borger lider på et tidspunkt af en hudsygdom, der ofte giver en betydelig nedsat livskvalitet. Så selv om forskning i hudsygdomme traditionelt har været lavere prioriteret i den sundhedsvidenskabelige forskning sammenlignet med andre sygdomme, er det et forskningsområde med relevans for mange.

Hudsygdomme er stigmatiserende og invaliderende for mange borgere

Dekan Ulla Wewer

»Hudsygdomme er stigmatiserende og invaliderende for mange borgere. Ved at samle kræfter inden for immunologi og hudsygdomme og give dem adgang til de topmoderne faciliteter i Mærsk Tårnet kan vi udvide og tage den basale forskning i huden og hudsygdomme til helt nye højder,« sagde dekan Ulla Wewer ved indvielsen.

Hun var med til at vise Prins Joachim og Tommy Ahlers rundt i forskningscentrets laboratorier og understregede vigtigheden af, at der er et forskningcenter, der kan lede til bedre diagnostik og mere effektiv behandling af hudygdomme.

»Vi er afhængige af, at vores immunsystem forsvarer os mod angreb. Men ironisk nok er det vores immunforsvar, der forårsager hudlidelserne. Derfor er det vigtigt, at vi nu har et forskningscenter, der kan bidrage til ny viden og udvikling af behandlinger mod de her sygdomme,« sagde Ulla Wewer.

Verdens første atlas over huden

Centrets forskere skal samarbejde med førende danske og internationale forskere på universiteter og hospitaler. Og allerede nu er der udsigt til banebrydende forskning.

På et videnskabeligt symposium i forbindelse med indvielsen af det nye hudforskningscenter offentliggjorde forskere fra Københavns Universitet verdens første atlas over menneskehudens proteinsammensætning.

»Atlasset kan føre os ind i nye områder af huden og give indsigt i molekyler og proteinnetværk, som vi ellers aldrig ville kunne identificere. Det er lidt som at være opdagelsesrejsende med et kort til nye guldgruber af viden inden for immunologien,« siger centerdirektør og professor Niels Ødum.

Forskerne har anvendt overskudshud fra operationer til at opdele huden i dens forskellige lag og isolere immunforsvarets celler fra huden. Herefter  er proteinindholdet i prøverne analyseret, og resultatet er en karakterisering af næsten 11.000 proteiner, hvoraf mange tidligere var ukendte.

Det nye atlas er kærkomment for forskerne i LEO Foundation Skin Immunology Research Center, der vil bruge det til at finde nye veje til behandling og måske helbredelse af psoriasis og andre hudlidelser.

»Det er umuligt at sige noget om tidshorisonten, men jeg tror bestemt, at det er realistisk, at man på et tidspunkt ude i fremtiden vil kunne kurere mange af de her sygdomme. Før i tiden døde man af kopper. Det er stort set udryddet i dag, så jeg kan ikke se nogen hindring for, at psoriasis også vil kunne helbredes,« siger centerleder Niels Ødum.

Han peger på, at det afgørende er, at forskerne forstår årsagerne og mekanismerne bag sygdommene.

»Uden den viden, er det svært at lave effektiv medicin. Derfor er første skridt at finde det underliggende mønster ved at se på de forskelle og ligheder, der er hos de patienter, der lider af hudsygdomme.«

Seneste