Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

50 millioner kroner øremærket Humaniora de næste tre år

BUDGET 2013 - Det Humanistiske Fakultet vil bruge de ekstra midler til at fastansætte 40 videnskabelige medarbejdere. Målet er at løse problemerne med for få undervisningstimer, overarbejde og for mange løst ansatte undervisere.

En kæmpe overarbejdspukkel, ned til fire ugentlig undervisningstimer til de studerende og urimelige arbejdsvilkår uden ret til pension og barsel for en stor gruppe af løst ansatte undervisere.

Negative historier om dagligdagen på Det Humanistiske Fakultet (Hum) på Københavns Universitet (KU) har der været rigeligt af, men nu ser det ud til, at der er godt nyt på vej.

Ikke nok med at det nye KUA-2 snart kan tages i brug. Der er også en ekstrabevilling på vej fra rektoratet på ti millioner kroner til næste år og 20 millioner i henholdsvis 2014 og 2015. Oveni fik ni småfag på Hum en håndsrækning fra rektor sidste år til en værdi af små 16 millioner kroner.

En hjælp, der ifølge dekan Ulf Hedetoft gør underværker.

Med pengene til småfagene og ved at omstrukturere og spare på administrationen er fakultetet netop nu i gang med at fastansætte 26 nye videnskabelige medarbejdere (vip), fortæller han.

Bedre vilkår

Yderligere 40 nye vip’er kan fastansættes den kommende tid med ekstrabevillingen på 50 millioner kroner over de næste tre år.

Nyansættelserne skal sikre, at Hum kan leve op til rektors garanti om, at alle bachelorstuderende senest i 2014 skal tilbydes mindst 12 ugentlige undervisningstimer i et semester på 14 uger.

Ulf Hedetoft forventer dog allerede at nå målet i efteråret 2013.

»Der er ingen tvivl om, at forholdene ikke har været tilfredsstillende, men med de ekstra midler kan vi langt hen ad vejen løse problemerne. Målet er, at de studerende skal have en 12 timers undervisningsuge og en 37 timers arbejdsuge, så vi når derhen, hvor det at studere opfattes som den fuldtidsbeskæftigelse, det bør være. Det vil forhåbentligt give mere tilfredse studerende og også et bedre arbejdsmiljø for vip’erne, når der kommer flere kolleger til, for der er igen tvivl om, at mange ansatte har været hårdt belastet,« siger dekanen.

Færre løst ansatte

Ifølge Ulf Hedetoft er målet også at styrke den forskningsbaserede undervisning. Det kræver fastansatte videnskabelige medarbejdere, der er ansat til både forskning og undervisning, men på grund af den stramme økonomi på Humaniora varetages knap halvdelen af undervisningstimerne nu af løst ansatte timelærere uden forskningsret og på ringere arbejdsvilkår.

Målsætningen er, at de fastansatte forskere skal stå for 75 procent af undervisningen og de løst ansatte for kun 25 procent, og med de mange nyansættelser når man et langt stykke ad vejen, vurderer Ulf Hedetoft.

Han tilføjer, at fakultetet også er i fuld gang med at oprette et nyt pædagogisk-didaktisk center, der blandt andet skal bidrage til udviklingen af nye engagerende undervisningsformer og på den måde medvirke til at styrke både forskningsbaseringen af undervisningen og studieeffektiviteten.

clba@adm.ku.dk

Seneste