Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

700 kloge hoveder lettede

Forskerne skød officielt den faglige del af fusionen i gang med opera, humor, taler, opbygning af netværk og ideer til nye forskningsprojekter.

FUSION
Verdis højtidelige operatoner tordnede ud af højtalerne så taget på Falkonersalen var ved at lette da fusionen mellem Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet blev markeret med et take-off-seminar den 17. januar.
Historisk, kaldte operaelsker rektor Ralf Hemmingsen uden tøven begivenheden og henviste til at det ikke er hver dag at 700 forskere er samlet under samme tag.

Det formelle gik hurtigt af arrangementet da prorektor Lykke Friis indtog scenen. Hun slog en ny tone an ved at citere Elvis-sangen ’A little less conversation, a little more action please’ for at pointere at tiden nu er kommet til handling efter et år med masser af fusionssnak

Ifølge Lykke Friis handlede take-off seminaret først og fremmest om at få gode ideer til ny forskning så det nye større KU kan lette låget på de nationale og internationale pengekasser til forskning. Der er nemlig i disse år flere midler end nogensinde før i omløb, men der er benhård konkurrence om at få del i pengene. »Vi skal hverken gå på glødende kul eller gennemgå andre tvivlsomme dåbsritualer, men jeg kan love jer et anderledes arrangement hvor vi skal lære hinanden at kende på en helt anden måde, dyrke vores netværk og udveksle en masse visitkort,« sagde prorektor.

Ministerpres og vittig-heder
At KU forventes at strenge sig an og klare sig godt i konkurrencen understregede videnskabsminister Helge Sander (V) der med et mindre følge af embedsmænd havde afsat tid til at deltage i festlighederne trods spørgetid i Folketinget og andre forpligtigelser.
»Mine forventninger til jer er tårnhøje. I har en enestående mulighed for at spille en afgørende rolle for Danmarks vækst og velstand,« sagde Helge Sander blandt andet.

Hvis Lykke Friis og de 700 forskere var tynget af forventningspresset, skjulte de det i hvert fald godt da komikeren Mette Frobenius gik på scenen efter pausen og for alvor fik taget til at lette.
Både ledelsen, de udførlige parkeringsanvisninger på take-off-hjemmesiden og den kontante opfordring til forskerne om at gå ud og netværke, kom under grundig behandling af komikeren.
»Netværk nu, siger ledelsen og lyder som en emsig husmor der sætter en skål matadormix på bordet lørdag aften, låser døren og tvinger familien til at hygge ved at snerre: Hyg så!,« sagde Frobenius.

Anderledes dag
Ifølge Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og primusmotor bag take-off-seminaret, er de i planlægningsgruppen helt bevidst gået efter at lave et anderledes arrangement end man er vant til på KU.
Hun mener at den samlede udgift på 375.000 kroner for arrangementet var godt givet ud da målsætningen var at skabe kontakt mellem forskerne, sige pænt velkommen til medarbejderne fra de to nye fakulteter og få forskerne fra Humaniora og Samfundsfag til at opleve at det også er deres fusion trods satsningen på Health and Life Science. Hun var derfor lykkelig for at cirka 175 af deltagerne var fra Jura, Samfundsfag, Humaniora og Teologi.

»Vi har gjort det på en anderledes måde for at vise at vi fra ledelsens side har lyst til at afprøve nye måder at arbejde sammen på. Man kan kun skabe netværk i en stor mangfoldig organisation ved at folk hygger sig og synes det er sjovt,« siger Ulla Wewer.
Dagen sluttede med ideudvikling i grupper og derefter cocktails inden forskerne landede sikkert igen og kunne drage hjem.

IDEMØDE – Hvad kan du som KU-forsker tilbyde dine kollegaer fra andre fag?

Poul Erik Simonsen
Det Biovidenskabelige Fakultet for
Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. Forsker i humane parasitinfektioner.
»Det er jo mest en ceremoni for at sætte det hele i gang. Det er meget godt for at sige ’Nu sker det’. Det er også rart at få mulighed for at komme med et indspark fra sit eget felt så du ikke bliver helt glemt. Jeg forventer at komme ind i et større fagligt miljø hvor jeg får et fællesskab med flere kolleger. Konkret har vi allerede fået adgang til KU´s bibliotek hvilket er en stor fordel. Der er flere der arbejder med forskellige ting når du er i en større enhed, så jeg tror det bliver nemmere at finde nogen at samarbejde med.«

Lektor Lassina Badolo
Det Farmaceutiske Fakultet. Er med i forskningsgruppe for metabolisme og analytisk kemi.
»Det er en god ide som en start så vi farmaceuter også føler at vi er en del af universitetet. Det er begrænset hvor meget netværk du kan skabe ved et arrangement som dette fordi der simpelthen er for mange mennesker. Det er tilfældigt hvem du kommer i gruppe med, men jeg ville gerne have været sammen med nogen inden for det samme forskningsområde. Jeg forventer at komme i bedre kontakt med lægerne der jo skal bruge den medicin vi laver og igennem dem få bedre adgang til patienterne. Jeg tror også fusionen vil betyde at det bliver lettere at finde forskere med en anden ekspertise at samarbejde med.«

Lektor Pia Søltoft
Det Teologiske Fakultet. Forsker i kærlighedsbegrebet hos Søren Kierkegaard.
»Det er en meget interessant måde at gøre det på. Det er spændende at prøve at finde punkter hvor min viden kan benyttes af naturvidenskaberne. Mange naturvidenskabelige fag har problemer af kommunikativ eller etisk art som vi kan være med til løse. Vi er blevet lidt glemt i fusionsprocessen, men så er det op til os selv at gøre os synlige. Fusionen har ikke direkte noget med mit fag at gøre, men Life Science kan også godt handle om menneskesyn, så det er op til mig selv af skabe kontakter til de naturvidenskabelige forskere og gøre opmærksom på mig selv.«

Lektor Anita Rønne
Det Juridiske Fakultet. Forsker i energi og miljøret.
»Jeg synes det er en sjov måde at gøre det på, men jeg har haft lidt svært ved at få hold på ideudviklingen. Temaerne er enormt naturvidenskabeligt orienteret, så det er ikke så relevant for mig. Alt i verden har en juridisk vinkel, så jeg forventer at fusionen betyder at jeg kommer til at samarbejde mere specielt med forskerne fra den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Jeg har allerede et samarbejde med en professor fra KVL om en masteruddannelse, og der kan godt blive tale om at udbygge samarbejdet, mens jeg har sværere ved at se samarbejdsrelationer med det tidligere Farmaceutiske Universitet (DFU).«

Forskningsassistent John R. Zibert
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forsker i genterapi for kroniske
hudlidelser.
»Jeg synes ideudviklingen har fungeret rigtig godt. Jeg var så heldig at komme i gruppe med en fra KVL, en humanist og en overlæge, så vi har fået diskuteret en masse ting igennem. Vi er meget langt fra den humanistiske tilgang på
hospitalerne til dagligt, så det var rart at få et andet perspektiv på tingene. Jeg forventer at få helt nye muligheder økonomisk som følge af fusionen. Før har der været nicher, som man ikke ville forske inden for fordi man ikke var opmærksom på dem
eller de var for små til at det kunne betale sig at søge midler.
Nu kan vi samarbejde på tværs på nye måder og få belyst tingene anderledes. Jeg tror det vil løfte hospitalerne forskningsmæssigt.«

Milliarder til forskning
I løbet af de næste år vil der både være nationale og internationale midler som aldrig før til forskning. Globaliseringsaftalen indebærer vækst i universiteternes bevillinger. Rektor Ralf Hemmingsen skønner at KU kan få fire milliarder af de i alt 12 milliarder kroner fra 2007 til 2010.

– EU’s 7. rammeprogram startede også den 22. december 2006 med mere end 350 milliarder kroner til forskning over de kommende seks år.

– Det Europæiske Forskningsråd er etableret og vil udbyde mere end 50 milliarder kroner i de kommende seks år.

Fusions take-off var starten på en proces, hvor forskerne på KU vil formulere nye forskningsprojekter for at opnå synergi som følge af fusionen og for at få del i nogle af de mange nye forskningsmidler. Det er meningen at ideerne fra take-off-seminaret skal konkretiseres i løbet af det første halvår af 2007. Det skal ske på et antal temadage i februar. Derefter skal potentialet i de enkelte ideer og temaer analyseres. Til sidst udarbejdes en række forslag til ’forskningsstrategiske pakker’ der vil indgå i KU’s forskningsstrategi. Der er afsat en million kroner til arbejdet.

Seneste