Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

86 ansatte på Københavns Universitet har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år

Arbejdsmiljø — Københavns Universitets retningslinjer for krænkende adfærd har vakt stor debat. Ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø viser, at mere end 300 ansatte det seneste år har oplevet mobning og andre krænkelser.

86 ansatte på Københavns Universitet har det seneste år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra kollegaer, ledere eller studerende. Det viser en ny arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV, foretaget af Rambøll for universitetet. 78 procent af de ansatte har besvaret undersøgelsen.

I APV-rapporten fra 2013 fremgår, at der i 2012 var 87 medarbejdere, der havde været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, og at tallet var på niveau med resultatet fra 2008-2009. I 2016, da den seneste APV blev foretaget, faldt det tal til 67, men nu er det altså steget igen – til 86, som svarer til cirka 1 procent af besvarelserne.

Der bliver videre spurgt, fra hvem de er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Her svarer 70 procent ‘kolleger’, 24 procent svarer ‘en leder’, og 17 procent svarer ‘studerende eller andre’. Kun 3 procent svarer ‘en underordnet’.

295 er blevet mobbet det seneste år

I undersøgelsen fra i år angiver 295 medarbejdere, at de har oplevet mobning det seneste år, 23 er blevet truet med vold, og 3 er blevet udsat for fysisk vold. Alle tre tal er lavere end i 2016, hvor 318 havde oplevet mobning, 33 var blevet truet med vold, 9 var blevet udsat for fysisk vold.

Ansatte, der har været udsat for krænkende adfærd, hvad enten det er uønsket seksuel opmærksomhed, mobning eller trusler, har mere arbejdsrelateret sygefravær ifølge APV’en.

En fjerdedel af de medarbejdere, der svarer, at de har oplevet mobning, angiver, at de inden for det seneste år har haft arbejdsrelateret sygefravær. Det har til sammenligning 6 procent af medarbejderne, der ikke har oplevet mobning.

Ansatte, der har været udsat for krænkende adfærd, hvad enten det er uønsket seksuel opmærksomhed, mobning eller trusler, har mere arbejdsrelateret sygefravær.
Københavns Universitets APV 2019

Københavns Universitets problem med mobning var dog meget større for 10 år siden, hvor 10 procent oplevede mobning –  det tal er nedbragt til 4 procent i 2019.

Ifølge Københavns Universitets retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd, har universitetet nultolerance over for mobning, seksuel chikane og andre adfærdsformer, som krænker medarbejdere og studerende.

I retningslinjerne har der siden 2018 stået, at »Det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet,« men efter stor debat er det blevet pillet ud.

I et udkast til nye retningslinjer står der, at »Københavns Universitet tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets definition af krænkende handlinger.« Ifølge dem er det »uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.«

Arbejdspladsvurderingen er baseret på medarbejdernes oplevelser.

KU’erne er stolte og tilfredse, men savner udvikling

Arbejdspladsvurderingen viser, at medarbejderne på Københavns Universitet generelt set er tilfredse med og stolte af deres arbejde.

De har dog også travlt, og universitetet scorer lavt i på udsagn som ‘Jeg har tilstrækkelig tid til at arbejde med mine forskningsopgaver/undervisningsopgaver’; ‘Jeg oplever sjældent, at mit arbejde tager så meget af min energi, at det går ud over privatlivet’; og ‘Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas.’

Et andet sted, universitetet scorer lavt, er på udsagnene: ‘Den afholdte MUS har bidraget til min udvikling’; og ‘I min enhed får nye idéer støtte og opmuntring.’

Hele APV-undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø findes her, og der er også lavet en fysisk arbejdspladsvurdering, som du kan dykke ned i.

Seneste