Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbn dørene for eksterne undervisere

Simon Krabbe taler for, at nogle kandidatuddannelser kunne være målrettet en forskningskarriere og andre i højere grad målrettet andre dele af det akademiske arbejdsmarked

»Uddannelserne skal være forskningsbaserede,« siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen i sidste nummer af Universitetsavisen.

Jeg er helt enig i at velfungerende forskningsmiljøer er en nødvendig forudsætning for at skabe gode uddannelser på universitetsniveau. Dygtige forskere skal være med til at varetage undervisningen for at inspirere og oplære os studerende i den videnskabelige metode og praksis.

Men mange af os studerende på nutidens masseuniversitet ender jo ikke som forskere. Størstedelen ender andre steder i det offentlige og private erhvervsliv. Jeg er sikker på, at flere studier på Københavns Universitet med fordel kan inddrage flere eksterne undervisere fra det offentlige og private erhvervsliv til at krydre tingene lidt op i elfenbenstårnet.

Det skal selvfølgelig ikke stå alene, men det kan være et positivt supplement til uddannelsen. Med deres baggrund i fagenes praksis har de en række andre interessante kvalifikationer at byde ind med.

En strategi kunne også være at differentiere mellem forskellige kandidatuddannelser, hvor nogle skal være målrettet en forskningskarriere, og andre i højere grad skal være målrettet andre dele af det akademiske arbejdsmarked.

Det er forståeligt, at forskere på universitetet er gode til at lave uddannelser rettet mod forskning på universitetet. Derfor bliver det interessant at følge, hvilken rolle de offentlige og private aftagere får lov til at spille fremover.

Seneste