Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

»Året har været præget af mediernes enorme magt«

TILBAGEBLIK - Vi har bedt en række KU-personligheder om at kigge tilbage på 2012. Her professor i kirkehistorie - og Årets Underviser på KU - Mette Birkedal Bruun, der blandt andet fortæller om et år, der var præget af for stor afstand mellem formalia og undervisning og forskning.

Hvad har gjort størst indtryk på dig i år?
Helt overordnet, globalt og nationalt, synes jeg, året har været præget af mediernes enorme magt. Magt til at sætte en politisk dagsorden, magt til at definere værdier og præge udviklinger. Det er et stort ansvar at besidde den form for magt.

Set fra et lokalt KU-perspektiv, var jeg meget optaget af Det Teologiske Fagråds 100-års jubilæum i november. Det var en fin og tankevækkende dag, der talte stærkt og godt om sammenhænge og brudflader over tid og om de studerendes engagement i deres uddannelse både fagligt og socialt. Endelig er det en tilbagevendende undren, og det har det også været i 2012, at det til tider virker som om der er en kolossal afstand mellem formaliteterne omkring ECTS-point, kvalitetssikring og den præcise udregning af, hvad en undervisningstime består af og så det egentlige akademiske arbejde med undervisning og forskning.

Hvilke begivenheder har defineret dit 2012 på Københavns Universitet?
Tre ting: Den forskningsansøgning, som var en stor inspiration, men som også kostede blod, sved og tårer for mine to kolleger og mig i 2011, kom først til anden runde hos ERC (European Research Council, red.), fik derefter bevilling fra FKK (Det Frie Forskningsråd, red.) og kom endelig, efter interview i Bruxelles, igennem hos ERC. Det var en fagligt forrygende proces, blandt andet takket være bistand fra kolleger, regnskabsfolk og EU-konsulenter.

Så var der Årets Harald. Undervisningsprisen er en kæmpe ære, som jeg blev meget benovet over at have fået. Det er samtidigt noget af en udfordring – og en fjer i hatten for faget.

Læs interviewet med Mette Birkedal Bruun i anledning af prisen som årets underviser

Som den tredje ting vil jeg nævne mødet med to kolleger fra henholdsvis Folkesundhedsvidenskab og Farmakologi , som jeg taler med om projektledelse og nye faglige samarbejdsformer. Det er enormt inspirerende at opdage de overordnede diskussioner, der kan udfolde sig på tværs af fagfelter, der er så forskellige som vores.

Hvad er dine håb for KU-året 2013?
At det må være en høj faglig ambition, der driver arbejdet på KU, og at denne ambition konstant må være drivkraften både i de studerendes og undervisernes fælles arbejde med stoffet og i udvekslingen mellem ledelse og medarbejdere, mellem forskere og undervisere på tværs af fakulteterne og mellem KU og dets forskellige omverdener.

Læs flere tilbageblik i vores ‘Året der gik’-sektion

Seneste