Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Årets bestseller fra KU

Københavns Universitets Årsrapport 2004 er udkommet. Der er tale om den årlige lovpligtige rapportering til Videnskabsministeriet af hvordan kerneaktiviteterne forskning og uddannelse prioriteres, udbygges og kvalitetssikres, samt omtale af universitetets økonomiske og personalemæssige situation.

Årsrapporten indeholder en beretning, målrapportering samt de væsentligste resultater af drifts- og anlægsregnskab. Publikationen udsendes udelukkende i elektronisk form i pdf-format.

I et særskilt bilag, der ligeledes kun foreligger i pdf-udgave, er samlet en række obligatoriske tabeller samt supplerende information om universitetets driftsregnskab.

Læs www.ku/dk/aarsrapport

Seneste