Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Årgang 23: Lille fremgang i årets optag på Københavns Universitet

Optag 2023 — Københavns Universitet oplever en lille stigning i antallet af ansøgere og optager i store træk lige så mange nye bachelorstuderende som sidste år. Antallet af kvinder stiger fortsat.

De nye kvindelige bachelorstuderende er i gennemsnit 22,7 år og flokkes om fag som Psykologi, Medicin, Jura og uddannelser på Det Humanistiske Fakultet.

De nye mandlige bachelorstuderende er en my ældre, 23,1 år i gennemsnit, og de optager til gengæld størstedelen af studiepladserne på Økonomi og Datalogi, mens de klart er underrepræsenteret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det står klart, efter 7.180 nye bachelorstuderende er blevet tilbudt en studieplads på Københavns Universitet, hvilket i store træk minder om 2022, hvor tallet var 7.161.

de højeste karakterkrav

1. Psykologi: 11,0

2. Molekylær biomedicin: 10,9

3. Statskundskab: 10,5

4. Antropologi: 10,5

5. Medicin: 10,4

6. Forsikringsmatetik: 10,4

7. Veterinærmedicin: 10,3

8. Sociologi: 10,3

9. Odontologi: 10,1

10. Kognitions- og datavidenskab: 10,0

Årgang 23

Kønsfordelingen viser, at der klart er flere kvinder end mænd blandt de nye bachelorstuderende.

Der er optaget 4.492 kvindelige bachelorstuderende i år, hvor antallet var 4.406 sidste år. For mændenes vedkommende er der optaget 2.688, mens der blev optaget lidt flere sidste år, nemlig 2.769.

Af KU’s uddannelser er Jura uden tvivl det sted, hvor man optager flest (867). Medicin indtager andenpladsen med 648 optagne, mens Økonomi ligger på tredjepladsen med 364 optagne.

Blandt fakulteterne er flest studerende blevet tilbudt en plads på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (1.944), mens Det Humanistiske Fakultet (1.722) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (1.364) følger lige efter.

Det kommer også til udtryk blandt de 5.755 ansøgere, som har Københavns Universitet som deres førsteprioritet.

1.537 ansøgere har Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet som deres førsteprioritet, hvor 1.248 ansøgere har Det Humanistiske Fakultet og 1.168 ansøgere har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som deres førstevalg.

Seneste