Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

»Administrationen har måttet holde for«

TILBAGEBLIK - Vi har bedt en række KU-personligheder om at se tilbage på 2012. Her de KU-ansattes HK-fællestillidsrepræsentant, Ingrid Anne Kryhlmand, der beskriver 2012 som et år, hvor de 'våde' fakulteters fusion har ramt det administrative område hårdt.

Hvad har gjort størst indtryk på dig år?
Det har gjort meget stort indtryk på mig at den af bestyrelsen besluttede fusion af de ‘våde’ fakulteter i den grad har ramt det administrative område. Jeg vil gå så langt som at påstå, at det er administrationen som har måttet holde for hvorimod øvrige medarbejdergrupper i stort omfang har kunnet betragte det lidt på afstand.

Om det nogensinde blive rigtig godt med disse mastodontadministrationer kan kun fremtiden vise.

Hvilken begivenhed har defineret dit 2012 på Københavns Universitet?
Uden tvivl har fusionen på mange forskellige måder præget mit 2012 – både med
administrationssammenlægningerne men også i forhold til at få hele HK-strukturen på KU gearet til det nye ’landskab’ på KU.

Hvad er dine håb for KU-året 2013?
Mit håb er at der nu kan blive ro til at få arbejdet fra hånden og at alle de stressede kolleger kan komme tilbage på job og at de virkelig vil føle at der bliver taget hånd om at tilpasse arbejdsmængden til antallet timer.

Kort sagt at de personalemæssige grundprincipper kommer ud at arbejde – et af dem siger: Balance mellem arbejde og fritid – KU sikrer, at arbejdet kan tilrettelægges, så der er balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid og mellem arbejde og fritid. Universitetet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, som både tilgodeser KU’s behov og tager individuelle hensyn.

Læs flere tilbageblik i vores ‘Året der gik’-sektion

Seneste