Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

AI-fortællinger fra læsesalene

Hjælpemiddel — Oldgræsk kommer til live, og EU-domme bliver kategoriseret, når studerende på Københavns Universitet bruger ChatGPT og andre AI-værktøjer til oplæsning og eksamen. Uniavisen har besøgt en række eksamensramte studerende fra forskellige studier, der fortæller, hvordan de bruger den nye teknologi.

Studerende på Klassisk arkæologi, 7. semester

»Jeg bruger både ChatGPT og Googles AI Bard til at forberede mig til en mundtlig reeksamen i oldgræsk. Jeg bruger dem til at hjælpe med at danne overskuelige skemaer over grammatiske regler og til at eftertjekke mine svar på de øvelsesopgaver, jeg laver. På den måde får jeg et hurtigt og præcist svar på, hvad jeg skal bruge mere tid på at læse op på. Jeg synes, at teknologien er meget praktisk som en slags studiemakker, særligt når det drejer sig om et dødt sprog, hvor der ikke eksisterer så meget ny litteratur.«

Anonymitet

Da brugen af ChatGPT og lignende teknologier som udgangspunkt anses som snyd, har vi valgt at bringe udtalelserne fra de studerende anonymt. Uniavisen er bekendt med deres identitet.

Studerende på Historie, 1. semester

»Jeg har brugt ChatGPT til at gennemlæse mine eksaminer og til at finde kommafejl, manglende nutids-r og stavefejl. ChatGPT kan dog havde en tendens til at omskrive teksten. Der var nogle forskningsresultater, hvor ChatGPT selv opfandt nye, hvilket var meget underligt. Man skal derfor være meget specifik i sine spørgsmål, er min erfaring, da ChatGPT ellers finder på nogle mærkværdige løsninger.«

Studerende på Jura, 3. semester

»Jeg har lige haft et fag, hvor vi brugte mange internationale traktater og konventioner. Til det brugte jeg ChatGPT til at lave indholdsfortegnelser ved at sætte teksten ind og bede den gruppere bestemmelserne efter emner. På den måde fik jeg en oversigt, der gav mig den info, jeg skulle bruge, og til selve eksamen kunne jeg meget hurtigt finde de bestemmelser i traktaten, der var relevante for det spørgsmål, jeg blev stillet. Det var faktisk virkelig effektivt.«

LÆS OGSÅ: Plagiering: »Jeg er overhovedet ikke blevet rådgivet i det af mine undervisere«

Studerende på Statskundskab, 1. semester

»Jeg har brugt ChatGPT under mine eksamener, og det har været en stor hjælp. Jeg synes særligt, den er god at bruge, når man jagter interessante vinklinger på eksamensspørgsmålene, fordi den kan generere nogle idéer, jeg ikke nødvendigvis selv havde tænkt over. Jeg har også brugt den til at lave et par fængende startsætninger i indledningen af mine opgaver. Det kan varmt anbefales. Alt i alt synes jeg, det er et fedt ekstraværktøj at have til en eksamen, også selv om man vist nok ikke må.«

Må man godt det?

Ifølge KU’s regler er Chat​GPT og lignende anvendelser af Large Language Models (LLM), der kan generere tekst og kode, ikke tilladt ved eksaminer, medmindre det eksplicit står nævnt i eksamensbestemmelserne i kursusbeskrivelsen.

Hvis eksamensbestemmelserne bliver ændret, skal studerende huske på, at ChatGPT er en kilde. Det betyder, at der gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Læs hele reglementet på KUnet.

Studerende på Fysik, 5. semester

»På kurset Introduction to Nuclear and Particle Physics skulle man svare på en række revision questions, som ikke reelt skulle afleveres, men som skulle vise, om man kunne stoffet. Det var hovedsageligt konceptuelle spørgsmål, og hvis man havde fulgt kurset, kendte man godt svarene. Men med så mange spørgsmål oven i selve eksamensforberedelsen, brugte jeg ChatGPT til at besvare de revision questions. Jeg kendte godt svarene, men det sparede mig meget tid ikke at skulle lede i bogen, formulere et svar og skrive det ned. Dermed fik jeg frigivet tid til at læse op til den rigtige eksamen.«

Studerende på Biokemi, 1. semester

»Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne bruge det til matematikdelen af mit studie. Vi har forskellige programmer, der kan lave matematiske udregninger, men der får man ikke fremgangsmåden. Så det, jeg gør, er, at jeg sætter spørgsmålet og svaret ind i ChatGPT, og så spørger jeg, hvordan man kommer fra spørgsmål til resultat. Det er virkelig smart.«

Studerende på Matematik-Økonomi, 3. semester

»Vi har lige haft en eksamen, hvor vi skulle lave forskellige koder i statistikprogrammet R. ChatGPT kunne ikke svare på eksamensspørgsmålet for os, men vi har brugt den meget til at spørge til råds. Der har den været behjælpelig med forslag til funktioner i R, som jeg ikke kendte til i forvejen. Den er generelt også god, hvis man er gået lidt i stå.«

Studerende på Medicin, 4. semester

»Vi bruger det meget, når vi ikke kan finde svaret i hverken bøgerne eller på forelæsningsslides. Det kunne for eksempel være forskellen på adrenalin og noradrenalin. Det er ChatGPT god til at forklare. På medicinstudiet er der generelt mange svære begreber, og ChatGPT er virkelig god til at forklare dem i et simpelt sprog, der er forståeligt. Det er lidt svært at google for eksempel,’hvad der sørger for klonal ekspansion af B-celler’, men det kan den give et ret fint svar på.«

Studerende på Idræt, 3. semester

»Jeg bruger det primært i de naturvidenskabelige fag. I stedet for at læse et helt kapitel i vores bog beder jeg ChatGPT om at forklare et centralt begreb såsom energiomsætning. Den er generelt bedst i opgaver, hvor der er et klart facit. Der kan jeg også godt finde på at kopiere svaret direkte ind, hvis vi bliver spurgt om noget simpelt à la ’Hvad er ATP?’. Den er også god til at skræddersy træningsplaner og kan sagtens differentiere mellem en, der skal løbe hurtigere og en, der skal løfte tungere.«

Seneste