Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Akademisk Boghandel kæmper for sin overlevelse

Fonden bag er gået i betalingsstandsning, men der arbejdes på en redningsplan så virksomheden kan drives videre. Studerende kan fortsat købe bøger

Akademisk Boghandel Fond, der driver fem boglader på Københavns Universitet (KU), er gået i betalingsstandsning.

Ifølge fondens direktør, Michael Topsøe-Jensen, var der ingen alternativer da Danske Bank uden varsel lukkede for kassekreditten den 26. januar i år. De væsentligste årsager til de økonomiske problemer er et dramatisk fald i indtjeningen som følge af et lavere optag af nye studerende på KU, faldende valutakurser på pund og dollar og en husleje der ikke står i rimeligt forhold til den indtjening der er ved at drive boghandel på universitetet.

»Betalingsstandsningen har skabt problemer med at bestille bøger hjem, så vi har ikke haft de materialer som de studerende skulle bruge til det netop startede semester. Vi er naturligvis kede af at vi ikke har kunnet servicere vores kunder i det omfang vi gerne ville, men vi forventer en næsten normal leveringssituation fremover,« siger Michael Topsøe-Jensen.

Der arbejdes i øjeblikket hårdt på en rekonstruktion med henblik på at drive virksomheden videre. Det er afgørende at kapitalgrundlaget forbedres. Kreditorerne skal således acceptere ikke at få hele deres tilgodehavende tilbage hvis virksomheden skal overleve.

Akademisk Boghandel Fond, der også driver Forlaget SB, er en erhvervsdrivende fond hvilket betyder at man ikke kan hente kapital fra en ejerkreds. Eneste finansieringsmuligheder er bank- og leverandørkredit og fondens egen kapital. Det er derfor vigtigt at man igen begynder at tjene penge så virksomheden bliver så konsolideret at man i højere grad selv kan finansiere driften. Michael Topsøe-Jensen forventer en afklaring af den fremtidige driftsform i løbet af foråret.

Vigtig opgave
Studenterrådet ved Københavns Universitet var blandt stifterne af Akademisk Boghandel Fond, og de studerende udpeger fortsat tre ud af de syv medlemmer af fondens bestyrelse.
Studenterrådets formand, Mattias Jørgensen, mener at det har stor betydning for de studerende at der er tilgængelige boglader på hele universitetet, men at serviceniveauet skal forbedres i forbindelse med en rekonstruktion.

Akademisk Boghandel er den eneste institution der løfter opgaven med at indsamle oplysninger fra underviserne om hvilke materialer de studerende skal bruge i forbindelse med deres kurser det kommende semester samt opgaven med at bestille materialerne hjem i et passende antal.

»Det er vigtigt at der fortsat er steder på universitetet hvor de studerende kan købe deres bøger og kompendier, og at opgaven med at skaffe fagspecifik litteratur fortsat bliver løftet enten af Akademisk Boghandel eller af andre,« siger Mattias Jørgensen.

Han frygter at det ellers bliver meget mere besværligt at være studerende på KU da boghandlere og hjemmesider med salg af bøger online sjældent kan skaffe publikationer der ikke er ‘mainstream’ i et tilstrækkeligt stort antal. Konsekvensen kan dermed blive at det bliver mere tidskrævende og besværligt eller måske helt umuligt for de studerende at skaffe de materialer de skal bruge inden semesterstart.

clba@adm.ku.dk

Seneste