Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Alt vel i fusionsbunkeren

Arbejdet med at fusionere Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) skrider planmæssigt frem

Et er at ledelsen beslutter at fusionere og skifter skiltet ud ved hovedindgangen. Noget andet er at få tre organisationer som Københavns Universitet, Det Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet til at arbejde sammen og tale et fælles administrativt sprog.

Fusionssekretariatet (FUSS) har det seneste halve år sammen med en lang række medarbejdere fra de tre institutioner arbejdet på at få integreret de to nye fakulteter i ’storfamilien’, og meldingen fra frontlinjen lyder at der ikke er så lidt man skal huske at tænke på hvis tingene skal glide glat. FUSS har døbt processen »sikker drift«.

»Vi er kommet flot over den første store milepæl med sikker drift på det samlede KU, men der udestår stadigvæk et stort arbejde, ikke mindst når det gælder integrationen af de administrative it-systemer. Et arbejde som kræver betydelig planlægning, og hvor der i disse uger arbejdes intenst med at færdiggøre planerne,« siger sekretariatetschef Nicolai Kragh Petersen.

Styr på aftalerne
Det har blandt andet været nødvendigt med bistand fra jurister at gennemgå alle licensaftaler, lejekontrakter og aftaler med eksterne leverandører med mere hos de tre fusionspartnere for at finde ud af hvilke aftaler der skal opsiges, overdrages eller have lov til at løbe ud i ubemærkethed. Der er derefter udarbejdet opsigelses- og overdragelsesbreve til alle partnere.

Der er også ved at være styr på at løn og regninger bliver betalt korrekt og ikke mindst til tiden. De ansatte på det tidligere KVL og DFU har fået nye ansættelsesbreve og kontrakter, og alle medarbejdere har fået en toårig tryghedsaftale.

I Studieadministrationen er det på plads at alle ansøgere, også til uddannelser på det tidligere KVL og DFU, søger om optagelse på KU via den koordinerede tilmelding allerede fra i år.

Alle eksamensbeviser vil blive udstedt fra KU fra 2007, og man er i gang med at forberede at det samlede nye KU kan overgå til det studieadministrative system med navnet STADS.

Fælles identitet
For at sikre det nye KU en fælles identitet over for omverdenen er hjemmesiderne for det tidligere KVL og DFU blevet opdateret med de nye fakultetsnavne og KU-hjemmesidens layout. Nye fakultetssegl er blevet trykt på brevpapir, visitkort og lignende, og der er gennemført en brandingkampagne af det nye universitet i landets største aviser den første uge af januar. Tilsvarende bringes der helsideannoncer i uge syv og otte for Åbent hus-arrangementet på det nye KU ugen efter.

Styr på økonomien hos de to nye
Det tidligere KVL forudser et nulresultat med indtægter og tilskud for 1,3 mia. kroner og tilsvarende udgifter.
Det svarer til en fremgang på 25 millioner kroner i forhold til året før. KVL forventer at få 20 millioner fra globaliseringspuljen stigende til 75 millioner i 2012. Midlerne er regnet ind i årets budget. Egenkapitalen skønnes at være cirka 26 millioner kroner ved årets udgang.

Det tidligere DFU regner med at have indtægter for 270 millioner kroner og udgifter på 275 millioner. Altså et underskud på fem millioner kroner der skyldes engangsinvesteringer til blandt andet renovering af et auditorium. Man forventer at få seks millioner fra globaliseringspuljen der er indregnet i budgettet. Egenkapitalen vil være på 35 millioner ved årets udgang.

Seneste