Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Amerikansk bevilling til dansk forskning i børneastma

NAVNE - Dansk BørneAstma Center under ledelse af KU-professor Hans Bisgaard får en bevilling på to millioner dollars fra amerikanske National Institute of Health.

To millioner amerikanske dollars er på vej til Dansk BørneAstma Center, der vil afdække mekanismerne bag udviklingen af børneastma. Lidelsen rammer i dag cirka hvert femte barn i førskolealderen i den vestlige del af verden.

Projektet bygger på omfattende data og biologiske prøver fra 700 danske børn, der siden sidste del af moderens graviditet er blevet fulgt tæt i de såkaldte mor-barn fødselskohorter COPSAC, Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood.

Der er foretaget omfattende undersøgelser af børnene for at følge udviklingen af astma og relaterede sygdomme allerede inden symptomerne opstår, og COPSAC er i dag en af verdens mest omfattende og detaljerede kohorter til beskrivelse af udviklingen af sundhed og sygdom i det tidlige liv.

Her er mødre og børn nøje beskrevet blandt andet ved immunologiske og genetiske analyser, og miljøet er analyseret blandt andet med fokus på bakterier og virus. Det nye projekt vil fokusere på de epigenetiske ændringer, altså ændringer, der påvirker genernes aktivitet uden at ændre selve dna-koden.

Miljøpåvirkninger kortlægges

Det er forskernes hypotese, at epigenetiske ændringer er koblingen mellem miljøpåvirkning og den genetiske arv. Specielt fokuserer projektet på betydningen af miljøpåvirkninger i det allertidligste liv, herunder graviditeten, for børns udvikling af astma og andre kroniske sygdomme.

Forskerne forventer, at deres resultater vil være med til at lægge grunden for nye forebyggende strategier og behandlinger, der kan nedbringe det store antal tilfælde af børneastma og andre kroniske sygdomme.

Det hører til sjældenhederne, at en dansk forskergruppe modtager direkte støtte af det amerikanske forskningsagentur – 98 procent af bevillingerne går til forskning i USA eller Canada. Det danske projekt foregår i samarbejde med forskere på University of Chicago og University of Arizona.

Læs mere her

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste