Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansættelse af nye forskere lader vente på sig

TOMME STOLE - KU’s 2013-målsætning om at bruge mere end 200 millioner kroner af universitetets egenkapital på nyt videnskabeligt personale mangler stadig at blive indfriet. »Hellere de rigtige ansættelser end at det går hurtigt,« siger KU om forsinkelsen.

KU vidste godt, at man satte sig selv på en ambitiøs opgave, da man i slutningen af 2012 annoncerede, at der i 2013 skulle bruges ikke mindre end 218 millioner kroner af universitetets egenkapital på at ansætte 300 nye topforskere.

»Vi tilfører væsentligt flere ressourcer til kerneområderne, hvilket vil styrke både kapaciteten og kvaliteten af såvel uddannelserne som af forskningen,« sagde universitetsdirektør Jørgen Honoré dengang, og understregede samtidig, at KU havde travlt, hvis man på kort tid skulle finde 300 stærke forskere, der fra dag ét kunne være med til at løfte universitetet.

I dag må KU sande, at målet om 300 nye forskere stadig ikke er indfriet:

»Det har vist sig, at ansættelse af VIP’er (videnskabeligt personale, red.) tager længere tid end antaget. Det skyldes blandt andet, at vi gerne vil ansætte meget dygtige VIP’er, også gerne udenlandske. Opslag og især evalueringen af kandidaterne tager tid, og den nyansatte forsker skal jo så også frigøres fra sin nuværende stilling,« siger Jørgen Honoré.

KU: Kvaliteten vigtigere end hurtige ansættelser

At KUs lønudgifter til VIP’er ligger betydeligt under det forventede fremgår både af det netop offentliggjorte årstilsyn fra Styrelsen fra Videregående Uddannelser og af universitetets egen seneste kvartalsrapport fra 2013. Heri står:

»Det er især VIP-lønnen, der er 153,3, mio. kroner lavere end budgetteret og årsagen hertil er som tidligere nævnt, at budgettet for 2013 har været ambitiøst, og ansættelsen af VIP’er er meget omstændeligt og tidskrævende og har taget længere tid end forventet.«

Men selv om de budgetterede udgifter både skulle gå til at styrke universitetets undervisning, forskning og innovation, så panikker KU-ledelsen ikke over, at målet om 300 nye forskere endnu ikke er nået:

»Selv om disse forhold tager tid, ønsker vi ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Da de gerne skulle blive hos os i mange år og blive en del af KU’s bærende videnskabelige stab, gør en forsinkelse ikke så meget,« siger Jørgen Honoré og tilføjer:

»Hellere at det virker i et langsigtet perspektiv, end at det går hurtigt.«

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste