Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte får to års tryghed

Ledelsen og hovedsamarbejdsudvalgene fra de tre fusionspartnere har indgået en tryghedsaftale der præciserer at ingen medarbejdere mister deres job alene som følge af fusionen

Medarbejderne på Københavns Universitet kan sove roligt om natten, i hvert fald indtil den 31. december 2008.

Den respektive ledelse for de tre institutioner og tillidsfolkene fra HSU-udvalgene er nemlig blevet enige om en ny tryghedsaftale der betyder at de ansatte ikke risikerer at få ændret deres løn- og ansættelsesvilkår de kommende to år. Samt at universitetet er forpligtiget til at tilbyde omplacerede medarbejdere den nødvendige kompetenceudvikling.

Poul Erik Krogshave, fællestillidsrepræsentant for Teknisk Landsforbund og næstformand i HSU på KU, er rimeligt tilfreds. Han mener nemlig at medarbejderne med aftalen blandt andet har fået en jobsikkerhed der går længere end minimumsbestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesloven.

»Vi vil holde ledelsen op på at medarbejderne er sikret i to år. Det bliver altså fremover også yderst vanskeligt at forsvare at afskedige folk på grund af manglende kvalifikationer,« siger han.

Poul Erik Krogshave mener at en væsentlig årsag til at det har været muligt at indgå tryghedsaftalen er at ledelsen har ønsket at sikre fusionsprocessen den fornødne interne ro på universitetet.

Gælder alle
Nicolai Kragh Petersen, chef for fusionssekretariatet, mener at man med aftalen om de tryghedsskabende foranstaltninger har fået præciseret beskyttelsesprincipperne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Det væsentlige for ledelsen har været at få understreget at beskyttelsen gælder alle medarbejdere på KU, også administrativt personale der i princippet ikke er omfattet af loven, forklarer Nicolai Kragh Petersen.
»Vi har nu fået synliggjort rammer og vilkår for fusionen, og at det gælder alle, siger han.

En kopi af aftaleteksten vil blive sendt ud personligt til alle medarbejdere.

Hovedpunkter i aftalen
– Ingen medarbejder mister sit job alene som følge af fusionen, og alle bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår.

– Medarbejderne vil løbende blive orienteret om tiltag der har væsentlig betydning for den enkeltes arbejdssituation.

– Medarbejderne følger som udgangspunkt opgaven, og bevarer dermed deres nuværende stillingsindhold. Ved omlægning af arbejdet kan medarbejdere blive omplaceret til tjeneste i anden enhed.

– Hvis der er behov for omplacering af medarbejdere eller bortfald af opgaver som følge af fusionen, vil KU tilbyde medarbejderen den nødvendige kompetenceudvikling således at denne kan varetage den nye funktion. Alternativt kan medarbejderen tilbydes anden beskæftigelse på KU.

– Parterne er enige om at en af det ny Hovedsamarbejdsudvalgs vigtigste opgaver er at aftale en ny personalepolitik for KU. De hidtidige lokale personalepolitikker videreføres indtil der forventeligt 1. januar 2008 foreligger en ny fælles personalepolitik, dog senest 1. januar 2009.

Seneste