Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte og ledelse strides om nedlagte stillinger

Mindst 85 faste stillinger er blevet nedlagt ved nedskæringerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet, siger medarbejderne. Dekanen fastholder at det er 70. På Sund forsvinder 39 medarbejdere

Dekan Nils O. Andersen skønnede at omkring 70 stillinger skulle skæres væk da Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) stod overfor en stor sparerunde omkring årsskiftet. Af en ny opgørelse præsenteret for Hovedsamarbejdsudvalget (Hsu) fremgår det i midlertidigt at 85 faste stillinger reelt forsvinder.

45 medarbejdere har sagt ja til en frivillig fratrædelsesordning, fire er blevet afskediget og 36 har enten selv sagt op, er blevet overflyttet til en anden enhed på universitetet eller får fremover deres ansættelse finansieret via eksterne midler.

Poul Erik Krogshave, næstformand for Hsu, mener at det virker som om ledelsen på fakultetet har forsøgt at camouflere hvor mange ansatte der bliver berørt af besparelserne.

»Det blev oprindeligt lanceret som 70, og nu viser det sig at være mange flere,« siger Poul Erik Krogshave der dog glæder sig over at kun fire har fået en fyreseddel fordi mange har taget imod den frivillige fratrædelsesordning.

Advarsel fra ansatte
Ifølge Leif Søndergaard, AC tillidsrepræsentant på Nat, forsvinder 88 stillinger reelt da ledelsen har besluttet ikke at genbesætte tre lektorater der var ledige ved årsskiftet.

»Det drejer sig om betydeligt flere stillinger end der oprindeligt blev meldt ud. Vi sagde fra medarbejderside at vi ikke forstod hvordan tallene hang sammen da spareplanen blev præsenteret. Antallet af stillinger der skulle nedlægges, svarede slet ikke til beløbet der skulle spares, så det kommer desværre ikke bag på mig at det nu viser sig at være flere,« siger Leif Søndergaard.

Han påpeger at rigtig mange mennesker kommer til at forlade institutterne, og at det ikke kan undgå at få konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Blandt andet er det besluttet at de ph.d.-studeren- de skal varetage en større del af undervisningen i stedet for lektorerne hvilket også betyder at ph.d.erne får kortere tid til deres egne forskningsprojekter.

Nils O. Andersen, dekan på Nat, glæder sig over at antallet af afskedigelser forventes begrænset til omkring fire ved en stor indsats.

»Vi har haft fokus på menneskelige hensyn. Jeg synes det er lykkedes at gennemføre processen anstændigt og professionelt,« siger Niels O. Andersen.

Omkring stillingsantallet fastholder han at »det overordnede skøn holder hvis man ser nærmere på tallene. Blandt andet er der medtaget syv-otte medarbejdere der overgår til ekstern finansiering, men fortsætter deres arbejde med samme ansættelsesbrev og på samme vilkår som før, ligesom der er en gruppe af nogenlunde samme størrelse som er overført til andre institutter eller fakulteter,« siger dekanen

Ikke for alle
Også på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet der skal spare 40 millioner kroner i 2009, er der ved at være overblik over antallet af stillinger der skal nedlægges. I alt 39 medarbejdere skal forlade fakultetet. Heraf har 34 selv søgt om frivillig fratrædelse, tre er blevet afskediget og resten overflyttet til andre enheder.

Ifølge Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand for fakultetets samarbejdsudvalg, er processen foregået rimeligt smertefrit. Dog har syv medarbejdere fået afslag på frivillig fratrædelse selvom de opfyldte betingelserne.

»Det er kedeligt og påfaldende da muligheden for frivillig fratrædelse var et tilbud for alle ansatte på fakultetet, men et institut har ikke ønsket at bevilge det med begrundelsen at medarbejderne ikke kan undværes,« siger Ingrid Kryhlmand.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra fakultetsdirektør Arnold Boon.

clba@adm.ku.dk

Seneste