Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte støtter studerenteroprør på Samf-stormøde

STUDIEFREMDRIFTSREFORM – Det er ikke kun de studerende, der er utilfredse med ny reform. Lektor i psykologi kalder reformen 'vanvittig', og studievejledere beder fagforening om hjælp.

De studerendes protester mod studiefremdriftsreformen har hidtil været ret fredsommelige. Statskundskabere har skrevet et læserbrev til Politiken. Studenterrepræsentanterne i KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) har præsenteret et skriftligt forslag til en alternativ implementering af studiefremdriftsreformen.

Faktisk har protesterne været så fredelige, at prodekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet efter sigende skulle have sagt – i et lidt forbavset tonefald – til et medlem af SAMF-rådet:

»I tager det godt nok pænt og opfører jer meget voksent.«

SAMF-rådet brugte citatet til at opfordre fakultetets studerende til at protestere mere højlydt. Men citatet vækker også en anden tanke: Det kan godt være, de studerende ‘opfører sig’ voksent, men ‘rigtigt voksne’, med professorens autoritet og hul igennem til højere instanser, er de ikke.

Det var derfor under højlydt bifald og pift, at de ‘rigtige voksne’ trådte til på torsdagens stormøde om studiefremdriftsreformen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

På talerlisten var både en studievejleder, en lektor og et hold instruktorer (studenterundervisere). Både videnskabeligt personale (VIP’er) og administration (TAP’er) var med som tilhørere. De sad side om side med de studerende, som måtte klemme sig sammen på trapper og i vindueskarme i det fyldte auditorium, der med 300 siddepladser dårligt kunne huse de fremmødte samfere.

Lektor: »Gør oprør«

Eftermiddagens hovednavn – hvis man skal dømme efter bifaldets volumen og varighed – var ph.d. og lektor i psykologi Torben Bechmann. Han kaldte reformen ‘en vanvittig plan’.

»Det kommer til at gå ud over de studerende, administrationen og instruktorerne. Men mest synd er det for Danmark. Det her initiativ handler om konkurrence – globalt og lokalt. Og i konkurrence er der altid en vinder og en taber. Jeg tror ikke på, I kan vinde alle sammen. Den eneste vej ud er samarbejde. I må stå i fælles flok og gøre oprør mod det her,« lød hans opfordring til de studerende.

Torben Bechmann og Studenterrådets formand, Mie Sofie Andersen, talte begge om et reelt studenteroprør.

»Jeg har hørt, at der er et studenteroprør hvert tyvende år. Der var ét i 1968. Og i 1987 – den gang havde vi Bertel Haarder. Nu har I Morten Østergaard, og der er vist gået lidt over 20 år siden ’87,« sagde Torben Bechmann.

God undervisning kræver engagerede studerende

De samfundsvidenskabelige instruktorer, der var inviteret til at tale ved mødet, udtrykte stor bekymring for, at undervisningens kvalitet vil falde, når både instruktorer og øvrige studerende tvangstilmeldes 30 ECTS per semester.

»At være instruktor på et 20 ECTS-point-fag kræver meget tid, både til undervisning og forberedelse. Men god undervisning kræver også engagerede studerende,« sagde instruktoren Mads Melin og satte spørgsmålstegn ved, om motivation og engagement kan opretholdes, når de studerende ikke selv har tilmeldt sig kurset.

Lektor i psykologi Torben Bechmann fortalte, at en tilsvarende stemning havde bredt sig blandt VIP’erne, da de på et lærermøde onsdag var blevet informeret om studiefremdriftsreformen. Men han understregede også, at han ikke var mødt op som ‘repræsentant for noget’.

En af de mange fremmødte spurgte, om det ikke vil være en idé at involvere flere VIP’er og TAP’er. Fagrådrepræsentanternes svar var, at de skam havde inviteret samtlige af instituttets VIP’er og TAP’er, men at mange af disse helst ikke vil udtale sig om sagen.

Fagforeninger kritiserer reform

I fakultetets studievejledning er der også stor utilfredshed med den forhastede reform.

»Alle de planer, vi allerede har lagt, er faktisk ligegyldige. De studieplaner, vi har lavet så sent som i onsdags, gælder ikke længere,« sagde studievejleder Kristine Føge Jensen fra talerstolen.

Hun mener, at reformen giver studievejlederne urimelige arbejdsvilkår, og hun har sammen med 11 andre studievejledere kontaktet deres fagforening.

Flere fagforeninger har allerede taget stilling til reformen. Ifølge Studenterrådet kritiserer Dansk Psykolog Forening reformen og mener, at den vil resultere i dårligere psykologer. Også Dansk Magisterforening har lovet at støtte Studenterrådets demonstration på Frue Plads på onsdag.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste