Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ansøgninger til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet falder drastisk

Optag18 — I år er ikke kun humaniora, men også de natur- og biovidenskabelige fag på Københavns Universitet ramt af faldende ansøgertal. Prodekan peger på nyt karakterkrav som forklaring, men tror også på, at de nye studerende er bedre kvalificerede til livet på KU.

Fredag d. 28. juli kl. 00.00 får tusindvis af håbefulde sjæle svar på deres ansøgninger til en videregående uddannelse. Sådan er det hvert år i slutningen af juli, men i år skal SCIENCE (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU) sende 628 færre svar ud end sidste år. Ansøgertallet er nemlig faldet gevaldigt. Hvor der sidste år lå 6.191 ansøgninger i bunken til fakultetets omkring 2000 studiepladser, ligger der i år 5.563 – et fald på 10,1%.

…faktisk har vi fået lidt flere ansøgere end forventet ud fra sidste års tal.

Grete Bertelsen, Prodekan for Uddannelse på SCIENCE

Prodekan for Uddannelse på SCIENCE, Grete Bertelsen, peger på KU’s nye karakterkrav som grunden bag faldet i ansøgninger, men er ikke bekymret. Tværtimod forventer hun, at fakultetet får en studentermasse, der er bedre kvalificeret, og er faktisk positivt overrasket over årets ansøgertal.

»Vi har lavet beregninger på det, og faktisk har vi fået lidt flere ansøgere end forventet ud fra sidste års tal,« skriver hun i en mail til Uniavisen.

Afviser stadig mange

Københavns Universitet har overordnet set modtaget færre ansøgninger end sidste år, men det generelle fald er kun 7,8% for hele KU. På landsbasis har 2% færre søgt ind på en videregående uddannelse. Faldet i ansøgninger til SCIENCE stikker derfor ud, når man skimmer listen med ansøgningstal.

Det betyder dog ikke, at fakultetet kommer til at være småt befolket. SCIENCE ville stadig kunne besætte alle deres studiepladser to en halv gang med de ansøgninger de har modtaget i år.

Men ikke alle uddannelser er lige populære. Hvor Datalogi har været særligt populært i år, kæmper Fysik og Jordbrugsøkonomi med at tiltrække studerende. Noget Grete Bertelsen stiller sig undrende over for.

»Det undrer os, eftersom det er særdeles velfungerende og interessante uddannelser, hvor nyuddannede samtidig har høj beskæftigelse. For disse uddannelser og andre SCIENCE uddannelser, hvor der er høj beskæftigelse, planlægger vi en særlig rekrutteringsindsats med henblik på at få endnu flere kvalificerede studerende fremover,« skriver hun.

Sidste år blev alle ansøgere optaget på 12 ud af fakultetets 20 bacheloruddannelser

HUM lider fortsat

Det Humanistiske Fakultet lider også igen i år under faldende ansøgertal. Med et fald på 15,05 % har HUM modtaget 1133 færre ansøgninger end sidste år. Mellem 2016 og 2017 faldt ansøgertallet til Det Humanistiske Fakultet over 15%. Dog er der stadig over 6.000 ansøgninger til de knap 2.000 studiepladser, som fakultetet udbyder.

KU´s ansøgningstal 2018

(ændring i procent fra 2017 til 2018 ):

Det Humanistiske Fakultet: -15,05 %

Det Juridiske Fakultet: -3,5 %

Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet: -10,1 %

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 1,8 %

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: -2,8 %

Det Teologiske Fakultet: 1,2 %

I forbindelse med sidste års ansøgning udtalte Laura Bech Hansen fra Studenterrådet på KU, at hun mente, at faldet var den samlede effekt af en lang række faktorer.

»Der er nogle ting lige nu, der forstærker effekten. Der er dimensioneringen, som strammer skruen ret meget. Så er der uddannelsesloftet, som lægger et ekstra pres på folk, ved at de ikke kan vælge om, sammen med tidsbegrænset SU. Samtidig har der været nogle rigtig voldsomme besparelser på humaniora, som folk har hørt om i medierne eller fra deres venner, som studerer, med faglukninger og biblioteker, der lukker og så videre. Så jeg tror, der er nogle ting, der gør det ekstra slemt lige nu,« fortalte hun til Uniavisen.

Det eneste fakultet, der har oplevet en stigning i ansøgertal, er Det Teologiske Fakultet. I år har det lille fakultet modtaget tre ekstra ansøgninger – svarende til en stigning på 1,2 %.

Overvægt af kvinder

I mange år har KU optaget langt flere kvinder end mænd, og den tendens fortsætter efter al sandsynlighed også i år. Der er næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, der har søgt ind på universitetet, og i forbindelse med sidste års optag fik 4.383 kvinder og 2.888 mænd tilbudt studieplads på KU.

På alle fakulteter undtagen det Natur- og Biovidenskabelige blev flere der sidste år optaget flere kvinder end mænd, og samme billede tegner sig i ansøgningstallene for 2018, hvor der er flere kvindelige end mandlige ansøgere på alle fakulteter – med undtagelse af det Natur og Biovidenskabelige Fakultet (som har modtaget 145 flere ansøgninger fra mænd end fra kvinder).

Følg Uniavisen på Facebook.

Annonce

Seneste