Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Arbejder dine forsikringskroner for et socialt og bæredygtigt samfund?

DEBATINDLÆG – Lærerstandens Brandforsikring skal være mere ambitiøse med deres sociale og grønne investeringer. Det mener to kandidater til generalforsamlingsvalget i foreningen bag forskringselskabet.

Frem til d. 15. februar kan alle kunder i Lærerstandens Brandforsikring stemme til, hvem der skal sidde i generalforsamlingen i foreningen bag forsikringsselskabet – LB Foreningen. LB Foreningen har gennem årene opsparet over tre milliarder kroner, som investeres i aktier, obligationer, banklån, ejendomme og skovdrift. Vi mener, at det er afgørende, at vi som medlemmer holder et vågent øje med de bestyrelser, der forvalter vores gigantiske forsikringsformuer.

Vi mener, at LB Foreningens primære formål fortsat bør være at sende overskuddet tilbage til medlemmerne og give en optimal skadebehandling, når uheldet er ude. Selvom Lærerstandens Brandforsikring allerede er kendt for sit samfundssind, fortsættes og styrkes det kun, hvis vi som medlemmer bidrager aktivt til, at vores forsikringsselskab fortsætter ad den vej. Som kunder og medlemmer ønsker vi at presse yderligere på, at LB Foreningens investeringer bidrager til den grønne omstilling og samfundsnyttige formål. LB Foreningen har tidligere investeret mange millioner i boliger i København. Vi vil arbejde for, at LB Foreningen bidrager til at bygge flere boliger for studerende i København og omegn, som de studerende rent faktisk har råd til.

Med vores kandidatur ønsker vi at bidrage til at udvikle forsikringsbranchen, så den ikke tordner afsted med et enøjet fokus på det højeste afkast i sine investeringer og uden samfundshensyn og etik for øje. Det kan nemlig aktivt bidrage til en række utilsigtede konsekvenser som opskruet arbejdstempo, løndumpning og en øget CO-udledning.

LB Foreningen har sat en god retning. Men LB bør bruge sit stærke fundament som gennemsigtigt og medlemsdemokratisk forsikringsselskab til at være endnu mere ambitiøs på sociale og grønne investeringer. Det er derfor, vi stiller op til generalforsamlingen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste