Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Arbejdsmiljøet er giftigt på Hum

TILSYNSRAPPORT - Arbejdet med studieadministration i afdelingen Uddannelse & Studerende på Det Humanistiske Fakultet foregår ikke sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, vurderer Arbejdstilsynet.

Det kan være direkte skadeligt at arbejde med studieadministration på Det Humanistiske Fakultet (Hum), vurderer Arbejdstilsynet efter at have været på uanmeldt besøg på afdelingen for Uddannelse & Studerende (U&S).

Der står således i tilsynsrapporten dateret den 12. januar i år, »at arbejdet med studieadministration ikke bliver planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt,« og at det kan have konsekvenser for medarbejdernes helbred.

Ledelsen på Hum har nu fået indtil den 22. marts til at indsende en tids- og handlingsplan, hvor den skal redegøre for, hvordan den vil forebygge og håndtere problemerne.

Går grædende hjem

Arbejdstilsynets gruppeinterview med ti af de i alt 60 ansatte i afdelingen, afslører, at arbejdspresset har både arbejdsmæssige og personlige konsekvenser for den enkelte.

»Der er medarbejdere, der går grædende hjem fra arbejde, og der er medarbejdere der har stresssymptomer i form af bankende hjerte, som ikke kan finde ro, når de er kommet hjem, og flere har svært ved at sove,« står der i tilsynsrapporten.

De ansatte fortæller også, at flere har været sygemeldt med stress og er kommet tilbage på nedsat tid.

Den ellers gode kollegiale stemning er ved at gå fløjten, da folk er trætte og bider af hinanden.

Ny dekan har ansvaret

De seneste års organisationsændringer og indførelsen af det studieadministrative it-system STADS nævnes af de ansatte som væsentlige grunde til, at arbejdspresset er blevet for stort. Men STADS er langt fra hele forklaringen, da de, der ikke benytter det nye edb-system også er presset helt i bund, fortæller medarbejderne til Arbejdstilsynet.

Ifølge Søren Balsløv Fransén, fuldmægtig i Uddannelse & Studerende og AC-TAP-tillidsrepræsentant på Hum, må den konstituerede dekan på fakultet, Ulf Hedetoft, påtage sig en stor del af ansvaret for, at situationen er løbet løbsk.

Han tog over i august sidste år, efter at forgængeren Kirsten Refsing valgte at træde tilbage, og lige siden har han haft travlt med at gennemføre den ene organisationsændring efter den anden uden at involvere medarbejderne tilstrækkeligt, mener Søren Balsløv Fransén.

Forfærdeligt halvår

Forandringerne på Humaniora i de seneste måneder omfatter nedlæggelsen af Kommunikationsafdelingen og afdelingen for Forskning, Læring og Innovation, der husede et antal underafdelinger. Samtidig er der oprettet en ny strategienhed under dekanen, fakultetet har fået et fælles økonomicenter, og den konstituerede dekan har indført et nyt ledelsesteam domineret af institutledere.

»Det sidste halve års organisationsændringerne er Ulf Hedetofts ansvar. Holdningen var fra starten, at han skulle have lov til at finde sine ben og have plads til at begå et par fodfejl, men det seneste halve år, efter han tog år over, har været decideret forfærdeligt,« siger tillidsrepræsentanten.

Ifølge Søren Balsløv Fransén er der flere medarbejdere, der føler, at dekanen kupper tingene igennem. De er direkte bange for at sige deres mening.

Arbejdstilsynets rapport siger noget tilsvarende: Situationen bunder i høj grad i ledelsesproblemer, mener medarbejderne. De føler, at ledelsen ikke altid kan overskue konsekvenserne af beslutningerne, der gribes først ind, når det hele er brændt sammen, og folk er blevet sygemeldt med stress, og ledelsen går ikke videre med problemerne, som medarbejderne melder ind, skriver Arbejdstilsynet.

Medarbejderne savner også fælles mål for afdelingen, klare retningslinjer for hvordan opgaverne skal løses, og de er usikre på, hvilke opgaver der har den højeste prioritet.

Studerende bliver arrige

At situationen ikke kun har konsekvenser for de ansattes helbred og velbefindende, men ligeledes for de studerende, fremgår det også af tilsynsrapporten.

Henvendelser per e-mail bliver slet ikke besvaret, det er svært at overholde deadlines og kontrol af studieaktiviteten gennemføres ikke.

De studerende ender med at klage til rektor over, når opgaver som planlægning af, hvilke hold de skal følge, slet ikke bliver løftet, eller ikke udføres tilfredsstillende.

Dekan: alle forandringer medfører et vist pres

Ifølge dekan Ulf Hedetoft skyldes problemerne i afdelingen først og fremmest problemerne med it-systemet STADS. Men han anerkender, at forandringsprocesser udsætter medarbejderne for »et vist psykisk pres.«

De øvrige forandringer på Humaniora er ifølge dekanen sket til medarbejdernes tilfredshed.

»Og det har hele tiden været udmeldt, at denne øvelse ikke indebærer afskedigelser eller personalereduktioner. Det har jeg sagt i alle de sammenhænge, hvor det her har været oppe, så ingen bør kunne være i tvivl. Det har kun handlet om at finde ud af, hvad ligger bedst her centralt, og hvad der ligger bedst andre steder i systemet.«

Tvivlsomt billede

Ulf Hedetoft mener, at Arbejdstilsynets rapport tegner et tvivlsomt billede af forholdene på fakultetet. Ifølge dekanen er utilfredsheden lokaliseret hos mellem fem og otte medarbejdere i en del af Uddannelse & Studerende.

»Hvis du spørger mig, så er der visse fortegninger i rapporten, og der er også visse ting, der ikke kan forstås. Også fra nogle medarbejdere har jeg hørt, at de ikke helt kan genkende den måde at fremstille det på,« siger han.

Han understreger samtidig, at Humaniora vil efterleve Arbejdstilsynets påbud om en tids- og handlingsplan.

LÆS: Hele dekanens kommentar til Arbejdstilsynets rapport.

clba@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk

Seneste