Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Bæredygtighed bør være en strategisk ambition for KU

Utroligt — Det er svært at forstå, at KU’s bestyrelse kan vedtage en 2030-strategi, hvor bæredygtighed ikke indgår som en central ambition. Hvis universitetet vil gøre sig nogen forhåbninger om at være verdensførende, må det gøre klimakampen til et mål i sig selv.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Onsdag den 21. juni mødes bestyrelsen for Københavns Universitet på Frederiksberg Campus for at beslutte, hvad der skal være universitets vigtigste målsætninger frem imod 2030.

Blandt andet skal de 11 bestyrelsesmedlemmer tage stilling til, om de er tilfredse med, at bæredygtighed ikke indgår som en ’strategisk ambition’ i udkastet til 2030-strategien fra KU’s ledelsesteam.

Vi forstår ikke, at man overhovedet kan overveje at godkende det. Bæredygtighed er et centralt ønske fra alle kanter af KU – det har en bred og inddragende proces med input fra institutter, centre, akademiske råd, studienævn og samarbejdsudvalg på tværs af universitet netop vist.

Bæredygtighed er et mål, ikke et middel

Som udkastet lyder lige nu, er universitets strategiske ambitioner frem mod 2030, at KU skal være »det bedste sted for de bedste idéer«, »et innovativt og løsningsorienteret universitet« og »en livslang læringspartner«. Bæredygtighed skal i den sammenhæng blot være en forudsætning, der kan muliggøre ambitionerne, på lige fod med god ledelse, trivsel og akademisk frihed.

I vores optik kan bæredygtighed dog ikke reduceres til en løftestang. En bæredygtig udvikling af samfundet er vor tids vigtigste målsætning. Og hvis den ikke konstant er i eksplicit fokus, forfalder vi til business as usual og kortsigtet profitmaksimering. Det leder os til en verden med vildt vejr, menneskelig lidelse og kollaps af hele økosystemer.

Vi lykkes ikke med at håndtere hverken klima- eller biodiversitetskrisen, hvis det kun er Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening, der arbejder målrettet for en mere bæredygtig verden. Vi lykkes kun, hvis virksomheder, politikere, enkeltindivider og universiteter på samme tid sætter bæredygtighed forrest.

Ikke nok at mindske egne udledninger

Det kan være fristende simpelt bare at tænke bæredygtighed som et biprodukt, der automatisk kommer ud af universitets aktiviteter. Men så bliver vi ligesom de virksomheder, der cherrypicker blandt verdensmålene og bryster sig af at bidrage til nummer otte, som handler om økonomisk vækst.

Vi bliver ligesom de virksomheder, der cherrypicker blandt verdensmålene

Viden, innovation og efteruddannelse kan alt sammen bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund. Men hvis bæredygtighed ikke er det helt overordnede mål for universitetet, er det uvist om KU reelt bliver en grønnere samfundsaktør frem imod 2030.

Det er fint, at universitetet allerede arbejder på at mindske egne udledninger. Men det er i forskningen og undervisningen, at KU som landets største vidensinstitution for alvor kan gøre en forskel.

Det betyder ikke, at det ovenfra skal bestemmes, hvad hver enkelt forsker skal undersøge og undervise i. Men når universitetet ønsker at »gøre gavn«, som der står i strategiudkastet, ligger det lige for, at den allerstørste gavn, det kan gøre, er at bidrage til realiseringen af et bæredygtigt samfund.

Vil KU virkelig være verdensførende?

KU er med sin faglige bredde i en unik position til at bidrage helhedsorienteret til den bæredygtige samfundsudvikling, hvor nye teknologier, adfærdsændringer, politiske tiltag og forandring af det økonomiske system skal kombineres for, at fremskridt bliver varige.

Det er i universitets egen interesse, at de samfundstruende, systemiske kriser bliver håndteret. Men det er også nødvendigt for universitetet at prioritere bæredygtighed, hvis det reelt vil være verdensførende.

Nye forskningsområder drives frem af samfundets forsøg på at reagere på klima- og biodiversitetskrisen. Ansatte og studerende tiltrækkes til institutioner, der bidrager meningsfuldt til at minimere klimaforandringerne og deres miljømæssige og sociale konsekvenser. Og KU kan udmærke sig ved at være det nordiske universitet, der kan udvikle de idéer og mennesker, der får verden i en mere bæredygtig retning.

Gør som 235 andre ansatte og skriv under

Vi er lige nu 235 ansatte fra KU, der har skrevet under på, at vi vil have bestyrelsen til at prioritere bæredygtighed som en strategisk ambition frem imod 2030. Hvis du mener det samme, kan du hjælpe modige bestyrelsesmedlemmer med rygdækning og et godt argument i morgen ved også at underskrive her.

Seneste