Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Besparelser får politisk efterspil

Oppositionen vil have revision af taxametersystemet, og SF kalder videnskabsministeren i samråd om fyringerne på Naturvidenskab

Paradoksalt og dybt bekymrende. Sådan beskriver en enig opposition i Folketinget situationen på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) på Københavns Universitet (KU).

Samfundet skriger på flere naturvidenskabelige kandidater, Danmark står over for en kæmpe klimasatsning, og regeringen har som mål at få flere unge til at tage en naturvidenskabelig uddannelse. Alligevel tvinger faldende studenteroptag Naturvidenskab til at skille sig af med cirka 70 medarbejdere, blandt andet en fjerdedel af staben på Biologi.

Det får oppositionen i Folketinget til at kræve en grundig undersøgelse af konsekvenserne af taxametersystemet.

Som reglerne er skruet sammen i dag, får universiteterne nemlig et fast beløb, et taxametertilskud, for hver studerende der består eksamen. Eksamenerne tælles sammen og opgøres i årsstuderende (STÅ) som danner det endelige grundlag for størrelsen af bevillingen fra staten. Færre studerende betyder altså sandsynligvis i sidste ende færre STÅ-indtægter.

Foreslår minimumsgrænse
Socialdemokraternes (S) forskningsordfører Kirsten Brosbøl mener at konsekvensen af systemet er at universiteternes økonomi er alt for følsom over for udsving i søgningen til de enkelte uddannelser hvilket gør det nærmest umuligt at langtidsplanlægge for ledelserne på universiteterne.

»Det skaber en nedadgående spiral hvor færre STÅ-indtægter fører til dårligere undervisning og at flere dermed ikke består deres eksamener,« siger hun.

S krævede i forbindelse med forhandlingerne om globaliseringsmidlerne at der skulle laves en analyse af universiteternes finansiering inden sommeren 2009, og her ønsker partiet at diskutere taxametersystemet samt forholdet mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler.

Kirsten Brosbøl advarer dog imod at dømme taxametersystemet ude før man har fundet et godt alternativ. Men hun er parat til at se på om der for eksempel skal være en nedre smertegrænse for hvor lidt en uddannelse kan få i STÅ hvorunder det simpelthen vil være umuligt at opretholde et ordentligt fagligt miljø.

Bland jer i debatten
Det Radikale Venstres ordfører Marianne Jelved mener også at tiden er moden til at give taxametersystemet et eftersyn.

»Balancen mellem aktivitetsafhængig og stabil finansiering er skæv som den er nu. Nedskæringerne lyder meget voldsomme, og det må være sådan at man kan sikre et rimeligt forskningsmiljø trods faldende optag,« siger Marianne Jelved.

Hun opfordrer universiteterne til at spille en mere aktiv rolle i debatten om finansieringssystemet og komme med deres eget bud på hvordan det bør skrues sammen i fremtiden.

Videnskabsministeren gemmer sig
Jonas Dahl, ordfører for Socialistisk Folkeparti (SF), foreslår højere taxametersatser som svar på det faldende optag. Han bad allerede den 9. december sidste år videnskabsministeren redegøre for sammenhængen mellem regeringens erklærede mål om at styrke de naturvidenskabelige fag og besparelserne på Nat, men Helge Sander afviste at blande sig med henvisning til universiteternes selvstyre.

Jonas Dahl er alt andet end tilfreds med det svar, så han har nu kaldt ministeren i samråd om sagen.

»Det er en katastrofe at vi har en videnskabsminister der på den måde læner sig tilbage i stolen og ikke vil have noget med det at gøre,« siger han.

Jonas Dahl vil have ministeren til at påtage sig sin del af ansvaret. Han peger på at universiteternes nuværende situation delvis skyldes de strammere adgangsregler som gav et langt lavere optag sidste år. Samtidig har den nye universitetslov Sander fik igennem, medvirket til at skabe en voldsom vækst i udgifterne til flere ledere og administrative stillinger i de sidste par år.

Fandens værk
Dansk Folkepartis ordfører, Jesper Langballe, er også indstillet på at kigge på bevillingssystemet.

»Jeg har hele tiden sagt at taxametersystemet er noget fanden har skabt. Det giver jo universiteterne en uimodståelig fristelse til at sænke kvaliteten af uddannelserne for at spare penge,« siger Jesper Langballe.

Han har dog ikke lagt sig fast på præcist hvordan systemet skal skrues sammen i fremtiden, men det afgørende er at universiteterne får flere midler der ikke er følsomme over for skiftende konjunkturer.

Johanne Schmidt-Nielsen, forskningsordfører for Enhedslisten opfordrer til at hæve taxameteret med et fast kronebeløb på kort sigt og nedsætte en ekspertgruppe til at se på alternativer til taxametersystemet på lang sigt.

»I Enhedslisten mener vi det er på tide at få en grundlæggende revision af taxametersystemet – ikke bare på universiteterne, men i hele uddannelsessystemet. Ideen om at man kan drive uddannelsessystemer på samme måde som man driver virksomheder har simpelthen spillet fallit,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste