Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Bestyrelsen på KU godkender omstridt administrationsreform

Administrationsreform — Som konsekvens af reformens besparelser skæres 280 årsværk fra administrationen. Bestyrelsesformanden understreger dog, at besparelserne skal kunne medregnes i eventuelt kommende politiske sparekrav.

Forslaget til den stærkt omdiskuterede administrationsreform, som årligt skal sikre besparelser for 300 millioner kroner i administrationen på Københavns Universitet, er i dag, 19. juni, blevet endeligt vedtaget.

Det skete på et bestyrelsesmøde, som Uniavisen, som mange andre interesserede, fulgte via en onlineforbindelse.

Reformen indebærer en reduktion i antallet af årsværk på 280, når den er fuldt indfaset, hvilket er noget mindre end de 380 årsværk, som i første omgang var planen.

I efteråret 2024 gennemføres reformens første fase, hvor der skal afskediges medarbejdere svarende til 100 årsværk. Den resterende nedgang i årsværk vil ske frem mod udgangen af 2027.

KU skal ikke straffes for »rettidig omhu«

På bestyrelsesmødet ytrede flere bestyrelsesmedlemmer, at ledelsen i sin kommunikation har haft for meget fokus på besparelsesmålet i stedet for det kvalitetsløft af universitetsadministrationen, som reformen forventes at medføre.

Derudover blev det understreget, at hvis der fra politisk hold kommer krav om besparelser på universiteterne, skal de besparelser, som administrationsreformen sikrer, medregnes, så KU ikke risikerer dobbelte besparelser. Københavns Universitet skal ikke lide under at have udvist »rettidig omhu«, som bestyrelsesformand Merete Eldrup udtrykte det.

Samtidig pointerede flere også, at der endnu er spørgsmål, der fortsat er ubesvarede i den designplan, der foreligger.

Det fik professor på KU og VIP-bestyrelsesmedlem Pia Quist til at sige, at det derfor også er »svært at skulle sige go« til forslaget.

Uniavisen beholder sit offentlige domæne

Uniavisen blev også nævnt flere gange på bestyrelsesmødet. I det oprindelige forslag til reformen var det planen, at Uniavisen skulle overgå til KU’s intranet, så avisen ikke længere kunne læses af offentligheden.

Siden er det forslag blevet taget af bordet, og flere bestyrelsesmedlemmer ønskede en bekræftelse på, at det ikke bringes op igen.

Svaret fra Merete Eldrup lød, at Uniavisen ikke bliver indlejret på intranettet, men at mediet samtidig ikke kan undtages besparelser. Besparelserne skal findes i samarbejde med Bladudvalget.

Seneste