Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bestyrelsen træt af detailstyring

Meningen med universitetsloven var at universiteterne skulle have større frihed, men bestyrelsesmedlemmerne føler sig i stigende grad bundet på hænder og fødder af ministeriet

Embedsmændene blander sig i stort og småt og styrer universiteterne ned til mindste detalje. Det mener medlemmerne af bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) der har svært ved at få øje på friheden til trods for at det i 2003 blev en selvejende institution med egen bestyrelse. Dertil blander videnskabsministeriet anført af Helge Sander (V) sig simpelthen i alt for meget. »Bestyrelsen har drøftet tendensen til detailstyring på flere møder og finder at det en uheldig udvikling som strider mod intentionerne der lå til grund for universitetsloven,« siger bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen.

Hun peger på at der i bemærkningerne til universitetsloven blandt andet står at »der på sigt skal tilføres universiteterne yderligere kompetencer og dermed frihedsgrader i forhold til ministeren og den øvrige statslige forvaltning.« Samt at »en styrket ledelse skal kombineres med øget frihed fra central statslig styring.«

For meget
Ingrid Kryhlmand, bestyrelsesmedlem for TAP-personalet og fællestillidsrepræsentant for HK kontor, er enig med formanden i at den statslige styring har taget overhånd. »Jeg troede i min naivitet at der var noget om snakken da vi blev selvejende, men der kommer en lind strøm af ting vi skal gennemføre for ministeriet,« siger hun.

Regeringen er i øjeblikket ved at ændre universitetsloven med tre forskellige forslag der har været i høring. To af disse er allerede under behandling i Folketinget. KU er kommet med indvendinger i sit svar til ministeriet både den 10. januar og den 12. februar hvor der var sidste frist til at komme med indvendinger. Universitetet skriver blandt andet: »Ikke alene fastsættes der nu i loven detaljerede regler for universiteternes virke på meget specifikke områder, men det vedrører tillige de faglige forhold og mulighederne for at tilrettelægge undervisning og eksamen som der ellers i årtier har været enighed om burde overlades til universiteterne(…). En sådan bemyndigelse er vist ikke set tidligere i historien og er helt usædvanlig også i forhold til andre lande. KU er ikke bekendt med andre lande hvor ministeren har bemyndigelse til at styre uddannelsernes tilrettelæggelse.«
Bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen håber dog stadig at ministeren vil lytte til argumenterne
»Ændringerne forøger detailstyringen i strid med intentionerne med universitetsloven, men vi håber at vi med vores svar kan nå at påvirke processen,« siger bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen.

Seneste