Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Bestyrelsesmedlemmer protesterer mod grundlag for professorfyring

DEBATINDLÆG - Fyringssag truer tillidsforholdet mellem ledelse og medarbejdere, skriver bestyrelsens medarbejderrepræsentanter i dette indlæg.

Medarbejderrepræsentanterne i KUs bestyrelse konstaterer at ledelsen har gennemført en afskedigelsessag med begrundelser der er en alvorlig trussel mod hele værdigrundlaget på KU som forskningsinstitution, herunder også imod tillidsforholdet mellem ledelse og medarbejdere.

Mange medarbejdere på KU har udtrykt bekymring omkring deres stillinger og sikkerhed.

Vi tager med denne udtalelse ikke stilling til de aspekter af afskedigelsen der kun vedrører personsagen, men begrundelserne.

Som sagen oprindelig blev formuleret, var der to hovedbegrundelser. Den ene drejede sig om benyttelsen af en privat e-mail-konto til at drøfte tjenstlige anliggender. Den anden drejede sig om i en e-mail over for en medarbejder at have påpeget at man ikke behøvede at være alt for venlig imod ledelsen i en APV-undersøgelse (APV = arbejdspladsvurdering).

»Tilbage står et indtryk af at medarbejdere der irriterer ledelsen, risikerer afskedigelse uden at man behøver at anføre nogen reel begrundelse. Er det virkelig et signal, Københavns Universitet ønsker at udsende internt, nationalt og internationalt?«

En revideret udgave tilføjer en yderligere begrundelse, der imidlertid omhandler forhold efter at afskedigelsessagen var sat i gang – og som derfor heller ikke kan være den reelle grund.

Med disse begrundelser kunne man afskedige en betydelig procentdel af de faste medarbejdere, herunder samtlige der i konkrete tilfælde har haft en kritisk holdning til ledelsesdispositioner.

Tilbage står et indtryk af, at medarbejdere, der irriterer ledelsen, risikerer afskedigelse uden at man behøver at anføre nogen reel begrundelse. Er det virkelig et signal, Københavns Universitet ønsker at udsende internt, nationalt og internationalt?

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste