Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Bevar administrationen på institutterne

Underskriftindsamling — En ny underskriftsindsamling vil forsøge at bremse oprettelsen af centraliserede servicecentre som en konsekvens af den forestående administrationsreform. Uniavisen bringer her intitiativtagernes åbne brev.

Københavns Universitet står over for en gennemgribende omstrukturering af administrationen. En af hovedtankerne bag reformen er, at man kan opnå store fordele ved at samle administrationen i en række administrative centre og herved spare 300 millioner kroner. Det er tanken, at der kun skal være et minimalt antal administrative medarbejdere på de enkelte institutter.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Et udvalg arbejder for tiden med et udkast til, hvordan administrationen skal organiseres på undervisningsområdet, og her er idéen, at al undervisningsadministration skal samles i tre administrative centre, der tilsammen skal dække hele universitetet. Idéen er, at der skal slet ikke være administrative medarbejdere på institutterne, der beskæftiger sig med undervisning og studiemiljø. Naturligvis kan ingen have noget imod at opgaver i administrationen udføres mest omkostningseffektivt, men det tror vi ikke, at man opnår ved at flytte studieadministrationen helt væk fra os – de studerende og underviserne.

LÆS OGSÅ: Universitetsdirektør: »Jeg anerkender, at der er en lang periode, hvor medarbejderne vil være usikre på fremtiden«

De nuværende studieadministrative medarbejdere tager sig af en række opgaver, der hjælper de studerende og undervisere på de enkelte institutter og sikrer at underviserne kan fokusere på at levere undervisning af høj kvalitet. En stor del af den støtte forudsætter indgående kendskab til de kurser og uddannelser som et institut udbyder og daglig kontakt til både studerende og undervisere. De studieadministrative medarbejdere hjælper underviserne og de studerende med mange administrative opgaver i forbindelse med planlægning af undervisning, ændringer af kursusbeskrivelser, afholdelse af studiecafeer og eksamen samt studenterevalueringer og afrapporteringer til fakultetet.

Den administrative støtte hviler på et indgående kendskab til de studerende på de enkelte uddannelser. Det er for eksempel helt afgørende under studiestarten, hvor der afholdes introforløb der er udviklet specifikt til de enkelte studier og de studerende på hvert studies egenart. Herudover gør mange institutter målrettede indsatser for at forbedre studentertrivsel, studiemiljø, karrierelæring og studieprojektsamarbejder med virksomheder.

LÆS OGSÅ: KU indfører »kvalificeret ansættelsesstop« på administrative stillinger

Hvis den lokale forankring af studieadministrative medarbejdere forsvinder, risikerer vi undervisere at skulle bruge meget ekstra tid på studie- og kursusadministration, og vi studerende kan spejde langt efter studiespecifik udvikling af studiemiljø og trivsel.

Vi er med på, at der efter reformen stadig vil være afsat resurser til support fra de tre administrative centre, men det vil være uden det nødvendige lokalkendskab og dermed mindre omkostningseffektivt. Da der ydermere vil blive sparet ca. 1/6 af stillingerne, vil den support der ydes blive mindre grundig, og det vil komme til at gå yderligere ud over undervisningskvaliteten.

Erfaringerne fra tidligere administrative centraliseringer på områder som IT, HR og bygninger er i hvert fald ikke opmuntrende. Og når det gælder studieadministration, er vi inde og røre ved universitetets absolutte kerneaktiviteter og ved de studerendes trivsel.

Vi vil derfor kraftigt anbefale, at de lokale studieadministrative medarbejdere og deres opgaver forbliver på institutterne.

Initiativtagere til underskriftindsamlingen er:

 • Hans Henrik Bruun, lektor
 • Birthe Brandt Kragelund, professor
 • Rasmus Kjøller, lektor
 • Amelie Stein, lektor
 • Jacob B. Hansen, lektor
 • Gert Dandanell, lektor
 • Niels-Ulrik Frigaard, lektor
 • Julia Tang, biologistuderende
 • Magnus Wennerberg Larsen, studerende på molekylær biomedicin
 • Alexander Diatchikhine, biokemistuderende
 • Emil C Kaltoft Petersen, biokemistuderende

 

Underskrivere af indlægget er:

Hans Henrik Bruun, Amelie Stein, Jacob B. Hansen, Rasmus Kjøller, Niels-Ulrik Frigaard, Birthe B. Kragelund, Albin Sandelin, Lars Båstrup-Spoh, Mirna Perez-Moreno, Kathrin Rousk, Stine Falsig Pedersen, Niels-Ulrik Frigaard, Søren Tvorup Christensen, Michael Poulsen, Dean Jacobsen, Eleazar Rodriguez, Michael Kühl, Kaj Sand-Jensen, Lars Ellgaard, Karen Skriver, Rasmus Hartmann-Petersen, Hans R. Siegismund, Michael Lisby, Jakob Winther, Bent Vismann, Henriette Pilegaard, Anders Priemé, Anders Løbner-Olesen, Anders Garm, Julia Tang, Peter Brodersen, Martin Willemoës, Emil Kaltoft, Mads Harder Møller, Ischa Fromberg Nielsen, Emil Kaltoft, Frederik Espersen Knudsen, Caroline Sager, Sophia Simyab, Maja Loesch, Kristian Bondo Nielsen, Nikoline Werther, David Svendsen-Tune Skall, Caroline Sofie Pedersen, Albert Emil Tingleff, Jeppe Friedrichsen, Julie Liljedahl, Joakim Palmqvist, Louise Jørgensen, Andrea Valentin Hjorth, Joachim Overgaard Andersen, Esben Salmonsen, Xu Peng, Malthe Dalsgaard, Kirsten Seestern Christoffersen, Jakob G. Knudsen, Mads Frederik Poulsen, Michael Elliks, Jonathan Arnoldi, Sofie Østergård Thomsen, Jonathan Luca Korn, Vilhelm Knud Høyer Henrichsen, Sebastian Frederik Larsen, Frederik Hansen, Oliver Kønig-Wheatley, Rasmus Juhl Forchhammer, Caroline Fjeldberg Jensen, Jes Søe Pedersen, Margit Pi Jensen, Mathias Rishøj Nielsen, Alexander DiatchikhineSilje Breschel, Anna Østergaard Caggese, Esther Mosekjær Bohn, Amanda Rose Graversen, Søren Holm Risum, Eline Poulsen Nielsen, Linus Bondo Jensen, Ole Pedersen, Josefine Jehg Andersen, Arne Christensen, Sarah Kock, Sara Gram Møller, Thomas Juel Ammitsøe, Josefine Gjelstrup, Max Boye Lorne Campbell, Fiona Raabye, Rebecca Kaa, Cecilia Fogh, August Sonne Tolversen, Haider Mahmood, Louisa Hunskjær, Yasmin Afshar-Bahadori, Marie Møller Johansen, Matt Lucas Thabo, Louise Freltofte, Nora Vasileva, Kamille Bindesbøll Sørensen, Emma Petersen, Camilla Andersen, Isabella Toso, Waldemar Foged Bach Byskov, Kresten Lindorff-Larsen, Freja Ringsgart, Jasmin Lærke Werth , Mathieu Parrot, Emma Rose Jensen, Cecilie Holm Jæger, Anders Refer, Michael A. Sørensen, Hirbod Mamaghaie, Thorbjørn Sørensen-Grumløse, Signe Mathias, Lasse Riemann, Christian Holmberg, Sine Lo Svenningsen, Martin Duval Dræby, Gert Dandanell, Mette Burmølle, Asker Manvell, Viviane Cardoso Pires de Souza, Lotte Bang Pedersen, William Aske Høyer Christensen, Julian Aksel Nim, Flemming Ekelund, Søren Sørensen, Emil Baltzer Østberg, Caroline Miller, Thomas Iversen.
 

Seneste