Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Brev til KU's bestyrelse med krav om uvildig undersøgelse af Penkowa-sagen

DOKUMENTATION - Se brevet til KU's bestyrelse i sin fulde ordlyd.

E-mail af 24. februar 2011
Kære kollega,

Vedhæftet er en skrivelse med en anmodning om en uvildig undersøgelse af Penkowa-sagen, som vi ønsker at sende til Københavns Universitets bestyrelse. Bestyrelsen har hidtil afvist dette, og vi håber med dette initiativ at få den til at ændre mening. Da vi ønsker at ekspedere sagen i løbet af få dage vil vi sætte pris på, at du svarer hurtigt til: signmp2011@gmail.com.

Kender du andre forskere, der gerne vil være medunderskrivere, er du velkommen til at videresende denne mail til dem. Vi vil meget gerne have så mange forskere med som muligt, uafhængig af ansættelsessted.

Som et godt eksempel på, hvorledes omfattende videnskabelig uredelighed kan håndteres vedhæftes Sudbø-sagen.

Med venlig hilsen
Elisabeth Bock, professor, bock@sund.ku.dk
Keld Danø, professor, kelddano@dadlnet.dk
Niels Høiby, professor, hoiby@hoibyniels.dk
Jens Rehfeld, professor, jens.f.rehfeld@rh.regionh.dk
Niels Erik Skakkebæk, professor, niels.erik.skakkebaek@rh.regionh.dk.

Brevet til bestyrelsen

Til Københavns Universitets Bestyrelse
Københavns Universitet
Nørregade 10, Postboks 2177
1017 København K

»I et åbent brev af 22. december 2010 har vi anmodet om, at der nedsættes en ekstern uvildig komite med juridisk og faglig kompetence til at undersøge alle aspekter af den såkaldte Penkowa-sag, herunder Universitetets håndtering af sagen. Dette har bestyrelsen afvist.

Vi skal stærkt beklage dette og påpege, at de i pressen nævnte undersøgelser foretaget af kammeradvokaten på ingen måde kan opfattes som værende den undersøgelse, som vi insisterede på skulle foretages, alene af den grund at kammeradvokaten i denne sammenhæng er Universitetets advokat og dermed ikke er uvildig i en undersøgelse, der indbefatter Universitetets håndtering af sagen. Desuden er kammeradvokaten i forskningssammenhæng ikke fagligt kompetent.

Vi gentager derfor vor anmodning om at der foretages en uvildig undersøgelse af Universitetets håndtering af sagen, og skal i den sammenhæng henvise til et eksempel på effektiv og hurtig håndtering af en tilsvarende sag i Norge, Sudbø-sagen. (Vedlagt de fem forskeres oprindelige e-mail som pdf).

Det bør være i alles interesse at få Penkowa-sagen ordentligt belyst.«

signmp2011@gmail.com.

Seneste