Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Brosbøl beskylder regeringen for tyveri

GLOBALISERINGSPULJE - Forskningsordfører hos Socialdemokraterne Kirsten Brosbøl mener, at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti sparer penge, de tre partier slet ikke har råderet over

På et samråd i Folketinget 1. juni oplyste embedsmænd i Videnskabsministeriet, at den milliard kroner, der i regeringen og Dansk Folkepartis spareøvelse betegnes som ‘Udløb af investeringsløft i universiteternes laboratorier’ i realiteten er en »nedskrivning af globaliseringspuljen.«

Universitetsavisen havde ikke ved henvendelser i Videnskabsministeriet og Finansministeriet kunnet få en klar forklaring på, hvordan en udløbet investering i regeringsplanen kunne figurere som en besparelse, men ved at spørge stædigt til sagen ved samrådet med videnskabsministeren kom Kirsten Brosbøl den 1. juni en opklaring nærmere.

Fordi den omtalte globaliseringspulje til forskning er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, vil striden nu stå om, hvorvidt regeringen og Dansk Folkeparti overhovedet har ret til at disponere over – og altså spare – disse penge uden at begå forligsbrud.

For Socialdemokraterne er svaret klart nej. Kirsten Brosbøl udsendte 2. juni nedenstående pressemeddelelse. Her beskylder Socialdemokraterne regeringen og Dansk Folkeparti for tyveri og kalder udtalelserne ved samrådet 1. juni for en tilståelse.

Dokumentation: Pressemeddelelse fra Socialdemokraterne

S: Regeringen tilstår tyveri af globaliseringsmidler

Ved et samråd i Videnskabsudvalget i går indrømmede videnskabsministeren, at en stor del af de planlagte besparelser på universitetsområdet kommer fra globaliseringspuljen. Socialdemokraternes videnskabsordfører, Kirsten Brosbøl, fik dermed bekræftet sin mistanke:

– Det er en klar tilståelsessag fra regeringen. Et bredt flertal i folketinget har bidraget gennem velfærdsaftalen til at tilvejebringe midler til et løft i uddannelse og forskning. Nu stjæler regeringen sammen med Dansk Folkeparti pengene. Det er helt uacceptabelt og en hån mod det samarbejdende folkestyre, siger Kirsten Brosbøl.

Det er nærmere bestemt den milliard kr., som regeringen sparer i 2013 på “Udløb af investeringsløft i universiteternes laboratorier”, der stammer fra globaliseringspuljen. Dermed bryder regeringen en klar aftale om, at velfærdsforligspartierne i fællesskab udmønter provenuet fra velfærdsaftalen – også efter 2012.

– Hvis regeringen har bare en smule anstændighed og respekt for folketinget i behold, så indkalder ministeren forligskredsen til forhandlinger med det samme. Vi vil ikke finde os i, at regeringen og Dansk Folkeparti som en tyv om natten stjæler penge, som vi sammen har skaffet til et løft i uddannelse og forskning.

Seneste