Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Cepos har ingen medlemmer

DEBAT / BIBELINSTITUTTET - To teologistuderende, Anders Martin Lauritsen og Emil Bjørn Saggau, spekulerer i Universitetsavisen nr. 14 over, om Helge Sanders manglende afstandtagen til Bibelinstituttet og Menighedsrådsfakultetet kunne skyldes, at han skulle være medlem af Cepos. Det er med sikkerhed ikke årsagen, idet Cepos ikke har nogen medlemmer

CEPOS har en bestyrelse og et centerråd. Helge Sander er hverken med i det ene eller det andet af disse to styrende organer, ligesom han i sin tid heller ikke var en af stifterne af Cepos. Disse fakta kunne i øvrigt let have været tjekket ved at besøge Cepos’ hjemmeside eller ved en opringning til undertegnede.

De to studerende har heller ikke sat sig ind i forholdene omkring Cepos Universitet, som leverer undervisning på højt fagligt niveau fra nogle af landets førende professorer, lektorer og eksperter.

Det er derfor helt ude i hampen, at de to studerende ’mistænker’ ministeren for ikke at ville tage afstand til Bibelinstituttet og Menighedsfakultetet, fordi en sådan ’også ville ramme Cepos’.

Cepos udgiver analyser af høj kvalitet, udarbejdet af vores egne medarbejdere samt af eksterne forskere og eksperter fra ind- og udland.

Cepos’ medarbejdere publicerer i videnskabelige tidsskrifter såsom Nationaløkonomisk Tidsskrift og har for nyligt udgivet en bog på et universitetsforlag. Cepos er af Danmarks Forskningspolitiske Råd godkendt som en organisation, der bedriver forskning.

Seneste