Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Danmarks dørmænd bremser forskertalent

UDLÆNDINGESERVICE - Misvisende informationer på en hjemmeside og kafkask sagsbehandling truer med at holde udenlandsk ph.d.-studerende ude fra Københavns Universitet.

800 unge forskerspirer fra hele verden søgte sidste år otte ph.d.-stipendier ved et nyoprettet klimaforskningsprogram på Københavns Universitet (KU). Universitetet kunne vælge og vrage, og blandt de udvalgte der passerede nåleøjet, var kinesiske Kun Zhu, som blev tilbudt at begynde på KU 1. marts i år.

Men én ting er at tilhøre den bedste procent blandt 800 internationale ansøgere – helt anderledes vanskeligt er det at få lov at komme i gang med at forske i Danmark, skal det vise sig.

På grund af misvisende oplysninger om gebyrer på Udlændingeservices hjemmeside og en kaotisk sagsbehandling, har Kun Zhu foreløbig mistet sin flybillet fra Beijing til København. Og fordi der ikke er udsigt til en hurtig løsning fra Udlændingeservice, må han formentlig også vinke farvel til sin betalte husleje i Danmark og sin første forskningstid på KU.

Vrede på fakultet

På Det Biovidenskabelige Fakultet, hvor Kun Zhu skulle begynde 1. marts, er de rasende.

»Jeg finder dette sagsforløb himmeltråbende urimeligt – jeg er kort sagt meget vred,« siger professor Lars Stoumann Jensen, som skal være vejleder for Kun Zhu.

Fakultetet har ellers gjort, hvad de kunne for at hjælpe Kun Zhu gennem den danske udlændingelovgivnings krinkelkroge.

Sagen skulle klares på en måned

Allerede i begyndelsen af januar går Kun Zhu i gang med at ansøge om visum og opholdstilladelse.

Udlændingeservice oplyser på dette tidspunkt universitetet om, at sagsbehandlingen kan klares på en måned. Og da måneden er gået, kontakter faggruppesekretær på fakultetet Lisbeth Axelsen Udlændingeservice for at høre, hvornår papirarbejdet kan ventes afsluttet.

Et problem er nu opstået. Kun Zhu har betalt 1.600 kroner for sagsbehandlingen, men han skulle have betalt 3.025 kroner.

Hjemmesiden vildleder

Af Udlændingeservices engelsksprogede hjemmeside fremgår ellers under afsnittet Fee for applications, at gebyret for at søge om opholdstilladelse for ph.d.-studerende er 1.600 kroner, mens gebyret for forskere er 3.025 kroner.

Men i Udlændingeservice defineres ph.d.-studerende som Kun Zhu som ‘forskere’, idet styrelsen skelner mellem ‘ansatte’ og ‘indskrevne’ ph.d.-studerende. Fordi Kun Zhu på linje med andre ph.d.-studerende får en løn, bliver han klassificeret som forsker, ikke ph.d.-studerende.

Ifølge Lisbeth Axelsen erkender den embedsmand, hun taler med, at oplysningerne på hjemmesiden er misvisende. Samme dag sender embedsmanden et brev til Danske Universiteter, rektorernes interesseorganisation, og informerer om, at såkaldt ansatte ph.d.-studerende skal betale 3.025 i gebyr. Af brevet fremgår det, at en række ph.d.-studerende har betalt for lille gebyr.

Løsning: Ny sag, nyt gebyr

Men nogle dage efter har Udlændingeservice en løsning: Kun Zhu skal betale 3.025 kroner og genansøge. På spørgsmålet om han ikke blot kan betale differencen mellem 1.600 og 3.025 kroner, lyder svaret, at det kan de administrative systemer ikke håndtere. Kun Zhu betaler 16. februar de 3.025 kroner og opretter et nyt sags-ID. KU modtager en kvittering for indbetalingen.

Efter yderligere strabadser med Udlændingeservice (se detaljeret faktaboks), modtager Kun Zhu endelig den 23. februar et genansøgningsskema fra Udlændingeservice via den danske ambassade i Beijing. Han e-mailer sin genansøgning samme dag.

Men den 24. februar lyder det fra Udlændingeservice, at man ikke har modtaget de 3.025 kroner, som Kun Zhu indbetalte den 16. februar. Da Lisbeth Axelsen henvender sig fra KU om sagen, oplyser Udlændingeservice dog, at pengene muligvis er indbetalt, men at man blot ikke har journaliseret indbetalingen endnu.

Universitetsavisen følger op

Status den 25. februar er, at Kun Zhu har måttet annullere sin flybillet. Det er fortsat usikkert, hvornår han kan påbegynde sin forskeruddannelse på Frederiksberg.

Universitetsavisen har talt med presseansvarlig Nils Bak, Udlændingeservice og bedt om en kommentar til sagen. Nils Bak oplyser, at han ikke kender til brevet fra Udlændingeservice til Danske Universiteter. Universitetsavisen har efterfølgende sendt en stribe spørgsmål om sagen til Udlændingeservice.

»At et dansk immigrationssystem i den grad lægger hindringer for rekruttering af de skarpeste hjerner til vores forskning finder jeg rystende,« siger professor Lars Stoumann Jensen.

chz@adm.ku.dk

Seneste