Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Danmarksmester i ansættelser uden jobopslag

Et godt netværk er en fordel, hvis du vil ansættes på Københavns Universitet. En ny rapport viser, at universitetet har rekord i at ansætte uden at slå stillingerne op. Lektor efterlyser mere gennemsigtighed.

Det er en fordel at have kontakterne i orden, hvis man som forsker ønsker en ansættelse på Københavns Universitet.

Det viser en opgørelse i en ny rapport om forskeres karriereveje, som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd står bag.

Af opgørelsen fremgår det, at Københavns Universitet ligger på en klar førsteplads, når det gælder andelen af ansættelser uden, at stilingen har været slået op. For Københavns Universitet drejer det sig 40 procent af ansættelserne i perioden 2015-2017, mens det for Aalborg Universitet  drejer sig om 1 procent i tilsvarende periode.

Ifølge Lisbeth Møller, der er vicedirektør for HR Fælles på Københavns Universitet, er en af forklaringerne, at en tredjedel af Københavns Universitets bevillinger er såkaldt eksterne midler, typisk fra forskningsfonde, hvor der ikke er samme krav om, at stillingerne skal slås op, som hvis staten selv betaler:

»Hovedreglen er, at alle stillinger skal slås op, men når det gælder stillinger, der er knyttet til eksterne midler, er reglerne anderledes. Det fremgår af ansættelsesbekendtgørelsen,« siger Lisbeth Møller.

Må drøfte, om det er for højt

Hun peger på, at Københavns Universitet modtager omkring tre milliarder kroner eksternt om året til forskning, og at det derfor ikke er overraskende, at tallet er så højt.

… Det er klart, at hvis vi skal have fat i de internationalt bedste forskere, så er det en konstant balancegang både at fastholde de eksterne midler på tre milliarder kroner om året, og samtidig bestræbe os på at besætte stillinger i åben konkurrence.

Lisbeth Møller, HR-vicedirektør på Københavns Universitet

»Den eksterne finansiering, bliver som regel givet under bevillingsgivers forudsætning af, at det skal være særligt navngivne forskere, der skal ansættes til projekterne. Men ansættelse uden opslag kræver altid en positiv bedømmelse (af den ansattes kvalifikationer, red.).«

Synes du, det er tilfredsstillende, at 40 procent af ansættelserne på Københavns Universitet i perioden 2015 – 2017 er foregået uden opslag?

»Det er svært at sige, om 40 procent er for meget. Tiltrækningen af eksterne midler til forskning er vigtig. Men det er klart, at hvis vi skal have fat i de internationalt bedste forskere, så er det en konstant balancegang både at fastholde de eksterne midler på tre milliarder kroner om året, og samtidig bestræbe os på at besætte stillinger i åben konkurrence.«

Men hvordan sikrer Københavns Universitet, at man får de bedste forskere i verden, når kun 60 procent af stillingerne bliver slået op? Er det ikke i modstrid med KU’s strategi om internationalisering? 

»Der er ingen tvivl om, at vi skal arbejde seriøst med at få tiltrukket de dygtigste forskere. Det gør vi allerede. Men om det er nok, at 60 procent af stillingerne bliver slået op, må vi sætte os ned og drøfte internt.«

Vil der fra Københavns Universitets side blive iværksat en undersøgelse for at finde de mere specifikke årsager til, at 40 procent af ansættelserne ikke bliver slået op?

Sådan fordeler universiteterne sig:

Ansættelser gennemført uden jobopslag i perioden 2015-2017

  • Københavns Universitet: 40 procent
  • Aarhus universitet: 34 procent
  • Syddansk Universitet: 26 procent
  • Copenhagen Business School: 20 procent
  • ITU: 16 procent
  • Roskilde Universitetscenter: 13 procent
  • Danmarks Tekniske Universitet: 8 procent
  • Aalborg Universitet: 1 procent

 

 

»Det tror jeg ikke. Vi ved godt, at vi har mange ansættelser på eksterne midler. Vi kommer nok mere til at diskutere rapporten generelt i forhold til vores strategiske arbejde med at tiltrække de dygtigste videnskabelige medarbejdere.«

Lisbeth Møller tilføjer, at et attraktivt og gennemsigtigt  karrieresystem er en af de tværgående indsatser for at understøtte KU’s strategi om at tiltrække og udvikle de dygtigste videnskabelige talenter, og at Københavns Universitets bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte et projekt om VIP karriereudvikling (kræver login).

Efterlyser mere transparens

Lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Dan Hirslund siger, at Københavns Universitet generelt har et problem med den måde, ansættelserne foregår på.

Man kunne for eksempel kræve, at ansættelsesudvalget skrev en offentlig rapport bagefter, så det bliver tydeligt for ansøgerne og alle andre, hvordan udvælgelsesproceduren er foregået.

Dan Hirslund, lektor og stifter af forening for kortidsansatte forskere

»Ansættelsesprocedurerne er hverken transparente eller demokratiske nok. Heller ikke når det gælder de stillingsopslag, der rent faktisk bliver slået op,« siger Dan Hirslund.

Han er formand for en forening af Københavns Universitets løstansatte forskere, som blev stiftet I 2017. Gruppen omfatter ph.d.’er, postdocer, eksterne lektorer, adjunkter, undervisningsassistenter og tidligere forskere, der har måttet søge over i administrative stillinger for at overleve.

Ifølge Dan Hirslund er en opslået stilling ikke nødvendigvis en garanti for, at det er de dygtigste og bedst kvalificerede ansøgere, der får den:

»Der er mange interesser på spil. Ofte handler det om, at man kender folk rigtig godt og har prikket dem på skulderen, inden man slår stillingen op. Beslutningen er med andre ord taget på forhånd, og så kan stillingsopslagene jo være lige meget,«  siger han.

Dan Hirslund efterlyser en større gennemsigtighed i ansættelsesprocessen:

»Man kunne for eksempel kræve, at ansættelsesudvalget skrev en offentlig rapport bagefter, så det bliver tydeligt for ansøgerne og alle andre, hvordan udvælgelsesproceduren er foregået.«

Derudover siger Dan Hirslund, at der er behov for nogle tydeligere stillingsbeskrivelser, så man som ansøger ved, hvad man bliver vægtet på:

»De nuværende jobopslag er alt for uklare. Det er svært at gennemskue, hvad dem der ansætter, præcist vil have.«

Du kan læse hele DFIR rapporten her

Seneste