Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Datalogis institutleder: fusion koster tillid til dekan

INSTITUTTER - På SCIENCE vil dekan John Renner Hansen lægge de to institutter Matematik og Datalogi sammen. Men Datalogis institutleder Martin Zachariasen er forundret over, at man vil udsætte medarbejdere for »uro og frustration« på baggrund af et »visionsløst« oplæg.

»Jeg havde ikke set det komme. Jeg troede ikke, dekanen arbejdede med en mulig fusion,« siger Martin Zachariasen, institutleder på Datalogisk Institut.

Hans chef, dekan John Renner Hansen præsenterede mandag den 15. september en plan om at slå Datalogisk Institut sammen med Institut for Matematiske Fag. Hverken Zachariasen eller hans institutlederkollega Erik Kjær Pedersen fra Matematik deltog i forberedelsen af fusionen, og ingen af de to støtter den. Der er med andre ord lagt op til et tvangsægteskab.

LÆS OGSÅ: Matematiks institutleder: Der er ingen fordele ved den her fusion.

I 2011 var en sammenlægning af Matematik og Datalogi også på tapetet, men på grund af massiv modstand fra de ansatte ved de to institutter valgte rektor dengang at tage idéen af bordet.

Nu er fusionsplanen dukket op igen, og stressniveauet blandt medarbejderne er strøget i vejret.

»Jeg synes, det er trist for medarbejderne, at vi skal igennem en ny drøftelse af det her,« siger Martin Zachariasen. »Det er opslidende. Der var uro sidste gang, og der er stor uro igen. Det dræner instituttet for energi. Sådan er det.«

Tillidsbrud

»Jeg ser fusionsplanen som et tillidsbrud i den forstand, at der ikke var nogen advarsler eller signaler om, at der var så store problemer, at det var nødvendigt at overveje at lægge institutter sammen,« siger Martin Zachariasen.

Dekanatets synspunkt er, at et større institut vil performe bedre end to mindre.

Ifølge dekanatet er de studerendes gennemførsel for langsom på begge institutter, og frafaldet er for højt. Dertil kommer, at Datalogi skaffer for få eksterne midler til forskningen på instituttet, og at Matematiks deltagelse i erhvervssamarbejde halter.

Men Martin Zachariasen savner dokumentation for, at en fusion vil løse problemerne. Han afviser ikke, at Datalogi kæmper med studenternes gennemførsel og frafald, men der er sket væsentlige fremskridt:

»Jeg er enig i, at det ikke er gået stærkt, men der er klare forbedringer,« siger han. »Vi har da også fået ros og opbakning fra dekanen.«

Ikke mindst studiefremdriftsreformen har krævet, at Datalogi gentænkte måden, de udbyder bacheloruddannelser på.

»Vi har en ny studieordning på vej til næste år, og den har dekanatet også taget positivt imod.«

I øvrigt, siger Martin Zachariasen, er både Datalogi og Matematik i vækst, begge institutter har en god økonomi.

Dekanen ignorerer opmærksomhedspunkter

Da han annoncerede sin fusionsplan, refererede dekan John Renner Hansen til den vision om et fusioneret matematisk-datalogisk institut, som ledelsen fik udarbejdet i 2011.

Martin Zachariasen kender visionspapiret, for han var formand for det udvalg, der skrev det.

»Det er nogle af de ting, der bliver taget op igen,« siger han. »Men der var også nogle meget stærke ’opmærksomhedspunkter’ i den plan, altså uafklarede problemer.«

Og dem adresserer dekanens nye fusionsplan ikke.

»Jeg ser ikke et fælles projekt for medarbejderne i det her forslag,« siger Martin Zachariasen. »Noget nyt og spændende, vi skal lave sammen. Det er der ikke.«

Men I skal jo arbejde sammen med det kommende ESS i Sverige?

»Det har vi skullet i fem år. Der er ikke noget nyt i det.«

Hvad med arbejdsmarkedets behov for kandidater, der arbejder i grænsefeltet mellem det matematiske og det datalogiske?

»Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg synes, begge institutter leverer kandidater til dette mellemrum mellem fagene, selv om jeg anerkender, at man kunne gøre mere. Det er dog heller ikke noget nyt – det stod også i det gamle fusionsoplæg. Man skal passe på med at kaste sig hovedkulds over lige den del.«

En gammeldags opfattelse af datalogi styrer fusionsplan

Martin Zachariasen mener, at fusionsplanerne slet ikke forholder sig til datalogi som et multifacetteret fag med elementer af ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab og psykologi – foruden matematik.

Derfor er en sammenkobling med matematikken i et nyt institut ikke blot uambitiøs ifølge Martin Zachariasen, den kan også sætte faget tilbage i udvikling. Og dekanatet ignorerer problemet, selv om det faktisk var en afgørende knast, da man sidst talte om at fusionere de to institutter i 2011.

KU risikerer at tabe sin overordnede strategi for it i uddannelserne på gulvet, hvis man gennemfører en fusion som skitseret af dekanen, siger Martin Zachariasen, og det finder han stærkt bekymrende i en tid, hvor arbejdsmarkedet sukker efter folk med it-kompetencer – ikke blot dataloger:

»Et mål med KU’s strategi fra 2007 var at opbygge tværfaglige it-kompetencer på tværs af alle fakulteter og således bidrage til innovation inden for alle fagdiscipliner. Datalogisk Institut har sammen med Center for IT Innovation været drivkraften i denne udvikling på KU. VI har været med til at opbygge nye uddannelser – som de succesrige Kommunikation og It og Sundhed og It – og nye kursustilbud, og vi er med i flere forskningsprojekter inden for sundhed og humaniora. Men vi er ikke i mål endnu, det var vi ikke i 2011, og det er vi ikke i 2014.«

Martin Zachariasen vurderer, at fusionen handler om at optimere måden, SCIENCE kører på som fakultet med administrative enheder af en vis størrelse, men at faglige og uddannelsesstrategiske hensyn kun spiller en lille rolle.

»Det kan godt være, at dekanen mener, at denne sammenlægning vil gøre SCIENCE stærkere,« siger han. »Men forslaget mangler visioner og udsyn. Det tager ikke hensyn til Københavns Universitets behov om samarbejde på tværs.«

chz@adm.ku.dk

Seneste