Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

De 20 højeste lønninger på KU i 2017

Nye løntal — Rektor er fortsat den bedst betalte ansatte på Københavns Universitet, men en forsker, som flyttede fra USA i 2014 er blot 45.000 kroner efter.

1,8 millioner kroner havde rektor Henrik Wegener fået udbetalt i løn og pension i 2017, hvis han havde været førstemand på Københavns Universitet hele året, men da han først blev ansat i marts, gik der kun 1,4 millioner ind på hans NEMkonto.

Han er altså reelt KU’s bedst betalte ansatte, men amerikanske Steven Goldman, en førende stammecelleforsker, følger med en årsløn på 1,754 millioner kroner tæt efter.

Henrik Wegener ligger også i den høje ende, hvis man sammenligner med rektorkollegerne på de andre danske universiteter. Den gennemsnitlige årsløn for de otte rektorer var 1.602.246 kr. i 2017, viser en søgning på hjemmesiden loenoverblik.dk.

Topforskere belønnes

På tredjepladsen med 1,62 mio. kr. i årsløn er Kristian Helin, der er kræftforsker og direktør for Biotech Research & Innovation Centre, BRIC.

Uniavisen har fået aktindsigt i de 20 højeste lønninger på universitetet, og ud over rektor, er prorektor Thomas Bjørnholm – som netop har forladt KU – universitetsdirektøren og fire af dekanerne at finde i top 20.

Hvem er vi på KU

Denne artikel indleder et større tema, hvor Uniavisen undersøger hvem vi er på KU. I kommende artikler kigger vi på udviklingen i medarbejdergrupper på hele universitetet. Hvilke grupper ansatte vokser, hvilke grupper skrumper, og hvordan ser lønudviklingen ud for de forskellige typer ansatte.

Resten af listen indeholder navnene på 13 forskerne i den internationale topklasse inden for deres felter.

På 10. pladsen med 1,49 mio. kr. i årsløn finder vi professor Maiken Nedergaard. Hun flyttede hjem til Danmark i 2014 efter 30 år i USA, hvor hun senest var professor ved University of Rochester Medical Center.

Her skulle hun sammen med sin mand Steven Goldman, der er den bedst betalte forsker på KU, etablere Center for Basic and Translational Neuroscience ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Artiklen fortsætter under listen

De 20 højeste lønninger på KU

1. Rektor Henrik Caspar Wegener
1.800.000 kr. (Ifølge ansættelseskontrakten)
(Han fik udbetalt 1.407.637 kr. i 2017, da han først blev ansat den 1. marts.)

2. Professor og Co-Director Steven Goldman
1.754.923 kr.

3. Direktør og tidligere konstitueret prodekan Kristian Helin
1.620.323 kr.

4. Tidl. Prorektor Thomas Bjørnholm
1.612.248 kr.

5. Professor Rudolf G. J. Westendorp
1.583.271 kr.

6. Professor og Executive Director Henrik Semb
1.580.791 kr.

7. Dekan John Renner Hansen, SCIENCE
1.553.632 kr.

8. Universitetsdirektør Jesper Olesen
1.546.827 kr.

9. Dekan Ulla Wewer, SUND
1.507.241 kr.

10. Dekan Ulf Riber Hedetoft, HUM
1.500.455 kr.

11. Professor og Co-Director Maiken Nedergaard
1.490.046 kr.

12. Professor og Statsobducent Jytte Banner
1.434.991 kr.

13. Professor Søren Brunak
1.416.212 kr.

14. Dekan Troels Ø. Sørensen, SAMF
1.410.722 kr.

15. Professor Ian David Hickson
1.385.743 kr.

16. Professor og Executive Director Jiri Lukas
1.372.558 kr.

17. Professor Carsten Rahbek
1.365.900 kr.

18. Professor Guillermo Montoya
1.357.284 kr.

19. Professor Michael J. Davies
1.355.848 kr.

20. Overlæge Steen Holger Hansen
1.331.601 kr.

(Beløbene indeholder bruttoindkomsten for 2017 inkl. løn, alle typer af tillæg og engangsvederlag – dog ikke fratrædelsesbeløb. Derudover indgår pension og særlig feriegodtgørelse, som er registreret i lønsystemet for den enkelte i 2017. Efterregulering af tillæg hidrørende fra tidligere indkomstår er udtaget, ligesom statens ATP-bidrag ikke indgår.)

Kunne tjene mere i USA

Maiken Nedergaard siger, at ægteparret valgte at starte et forskningscenter på KU, da de hver fik en fondsbevilling på 40 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, og senere 40 millioner hver fra Lundbeck Fonden, men at de i øvrigt har accepteret et betydeligt økonomisk tab ved at være i Danmark.

»Fondsmidlerne betaler min løn. Jeg går ikke op i penge, men i at forske. Vi valgte at flytte, fordi vi gerne ville prøve noget nyt og prøve os selv af i Europa. Jeg ville også gerne give KU noget tilbage, da jeg har fået en god uddannelse her,« siger hun og tilføjer:

»I forskning får man ikke noget foræret, og man skal vœre klar til at blive bedømt, hver gang man sender en artikel eller ansøgning ind. Men det er et kæmpe privilegium at få lov til at forske, og den gode forsker bekymrer sig ikke om sin løn, men om sin næste artikel.«

Hun oplever, at mange unge forskere i Danmark mangler den nødvendige ærgerrighed.

»Du skal brænde for det, og hele tiden holde dig for øje, at du ikke er bedre end din næste artikel. Kvaliteten og vigtigheden af dit arbejde er afgørende, og du kan altså ikke holde fem ugers ferie, hvis du vil til tops,« siger Maiken Nedergaard.

Flytning en kæmpe beslutning

Professor og førende aldringsforsker Rudolf G. J. Westendorp, der er den 5. bedst betalte på KU med en årsløn på 1,58 mio. kr., siger, at lønnen spillede en rolle, da han sammen med sin kone besluttede at flytte familien fra Nederlandene til Danmark.

Skiftet betød, at han måtte opgive sin faste stilling som professor ved Leiden Universitet og som direktør for the Leyden Academy, familien måtte sælge deres byhus, han måtte opgive sin pensionsordning, og de måtte sige farvel til venner og familie.

»Min kone og jeg besluttede alligevel at foretage skiftet, og da vi forventede, at det ville være dyrere at bo i Danmark, bad jeg om at få den samme løn, som jeg fik i Nederlandene. Hvis jeg var blevet tilbudt mindre, ville det have påvirket vores beslutning,« skriver han i en e-mail.

Han tilføjer, at han er dybt overrasket over, at det åbenbart betyder, at han er en af de bedst lønnede på KU, men at professorer i medicin åbenbart tjener mere i Nederlandene end i Danmark.

 

Oplever ikke udbredt utilfredshed

Lektor Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte på KU, mener, at det er svært at sige noget generelt om, hvad der et rimeligt lønniveau, da det blandt andet afhænger af den konkrete ansættelse, vedkommendes kvalifikationer og mulighederne for rekruttering.

»Forskningskvalifikationerne, herunder evnen til at tiltrække eksterne midler, er vigtige i denne sammenhæng, men denne evne bør ikke i sig selv være afgørende for lønnen for forskere,« siger han.

Han oplever ikke udbredt utilfredshed blandt de videnskabeligt ansatte med, at en gruppe topforskerne med store eksterne bevillinger får en god løn.

»Men du kan sagtens finde en del, der mener, at det er helt galt, at en forsker kan få halvanden million om året,« tilføjer Thomas Vils Pedersen.

Til sammenligning tjener en lektor på KU i gennemsnit 620.161 kr. årligt og en professor 867.289 kr.

Evnen til at fundraise belønnes

Ifølge lektor Jørgen Stamhus, der blandt andet forsker i løndannelse og ny løn i den offentlige sektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, mener ikke, at der er noget ved toplønningerne på KU, som vækker opsigt.

»Det er nok lidt niveauet,« siger han.

Han kalder det dog en trend, at forskere, som er gode til at skaffe eksterne forskningsmidler, belønnes med mere i løn.

»Pengene følger pengene i den forstand, at det bliver lettere at få bevilget et løntillæg af ledelsen, hvis du kan lave dit eget indkomstgrundlag,« siger Jørgen Stamhus.

Lønforskelle kan accepteres

Han tilføjer, at menige medarbejdere ikke sammenligner deres egen løn med ledelsens eller topforskernes, når de vurderer, om de selv får en rimelig hyre.

De finder et sammenligningsgrundlag på deres eget niveau – det kan være kolleger med samme arbejdsopgaver eller uddannelse internt i organisationen eller eksternt.

»Lønforskelle opleves som acceptable, hvis der er objektive kriterier som begrunder det. Hvis lønstrukturen i en organisation derimod opleves som uretfærdig, kan det føre til utilfredshed og andre kontraproduktive effekter,« siger Jørgen Stamhus.

Ledelsen på KU har ikke ønsket at kommenteret løntallene.

Seneste